- Meldingen om at det er tre utenlandske konstellasjoner som skal konkurrere om cirka 17 milliarder kroner med antatt byggestart i 2021-2022 er en forhånd varslet næringspolitisk fallitt i forhold til at skattebetalernes penger innenfor regelverket bør anvendes slik at det øker verdiskapningen i Norge og bidrar til å skape norske arbeidsplasser og kompetanse, sier Jon Sandnes.

Sotrasambandet: - En varslet næringspolitisk fallitt

Administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL) mener at meldingen om at tre utenlandske konstellasjoner skal bygge og drifte Sotrasambandet er en på forhånd varslet næringspolitisk fallitt. 

- Meldingen om at det er tre utenlandske konstellasjoner som skal konkurrere om cirka 17 milliarder kroner med antatt byggestart i 2021-2022 er en forhånd varslet næringspolitisk fallitt i forhold til at skattebetalernes penger innenfor regelverket bør anvendes slik at det øker verdiskapningen i Norge og bidrar til å skape norske arbeidsplasser og kompetanse. Nå treffer det Norge ekstra tungt da oppstarten er i den perioden norsk byggenæring kommer til å merke følgende av koronakrisen på det sterkeste, skriver Sandnes i en kommentar til Byggeindustrien.

Han peker på at BNL fra starten av har sagt at Sotrasambandet burde vært planlagt slik at norske aktører kunne være med i konkurransen og bidra til verdiskapning av bedrifter i Norge.

- Så når vi nå ser at det er kun utenlandske konstellasjoner som skal konkurrerer må ikke det overraske noen, men BNL håper det nå vekker storting og regjering, legger Sandnes til.

- Bidrar til mindre verdiskapning og arbeidsplasser i Norge
BNL-sjefen viser til at i 2013 hadde i all hovedsak alle kontraktene i norsk veibygging en verdi på under én milliard og der over 60 prosent av kontraktene var mellom 0-300 millioner kroner.

- I 2020 hadde over 50 prosent av kontraktene en verdi på over én milliard. Man har utviklet gjennomføringsmodeller som effektivt bidrar til mindre verdiskapning og arbeidsplasser i Norge. Nå må denne trenden snu og BNL håper vi har lært. Arbeidsledigheten har aldri vært større siden 1930-årene enn den er nå. Byggenæringen har så langt greid seg ganske godt i første fase av koronakrisen, fordi vi har tatt smittevernhensyn på alvor, men vi produserer på avtaler som ble inngått i all hovedsak før 12. mars, så vi spiser hver dag av ordrereserven, utdyper BNL-sjefen.

- Vil bli kroppen og halen på denne krisen
Sandnes sier byggenæringen vil bli kroppen og halen på denne krisen.

- Da er det å ha rigget seg slik at så mange milliarder, som ikke er krisepakker, men investeringer som skal tjene ett samfunnsmål blir brukt slik at det ikke på langt nær bidrar til norsk verdiskapning og norske arbeidsplasser når vi som mest trenger det, en kostbar lærdom. Nå må storting og regjering ta grep for nasjonen Norge og sørge for at det lages nye byggherrestrategier som bidrar til å styrke norske bedrifter i hele landet og at det sikres nødvendig kompetanse i hele landet. Det er lov å ta næringspolitisk grep og det må tas nå, sier Sandnes.