Søppeleksport truer fjernvarme

Det investeres 6-8 milliarder kroner i avfallsforbrenning og fjernvarme i landets største byer. Søppel som kunne vært brent, blir imidlertid sendt til Sverige.

Årsaken er at det er mye mer lønnsomt å kjøre søppelet til nabolandet. Dette har satt en støkk i utbyggerne av forbrenningsanlegg og fjernvarme i Norge, som sliter med å skaffe nok avfall til anleggene sine.

- Hele fjernvarmesatsingen vil stoppe opp hvis ikke myndighetene begrenser eksporten av avfall. Det må skje straks, sier daglig leder Heidi Juhler i Norsk fjernvarmeforening til Kommunal Rapport.

Det er vedtatt utbygginger for 6-8 milliarder kroner i Oslo, Hamar, Fredrikstad/Sarpsborg, Bergen, Ålesund, Trondheim og Troms. Bak utbyggingen står kommunale og interkommunale renovasjonsselskaper i samarbeid med energiselskaper, også disse i stor grad eid av det offentlige. Utbyggingen applauderes av regjeringen, som vil firedoble produksjonen av bioenergi innen 2020. Men nå velger stadig flere å kjøre søppelet til Sverige.

- To semitrailere med norsk avfall krysser svenskegrensen hver time, hvert døgn i året. De generere store klimagassutslipp som ikke kommer fram i noe miljøregnskap, sier Juhler.

Hun frykter at eksporten vil dobles på kort tid, fra 100.000 til 400.000 tonn, og at de norske anleggene vil få store økonomiske problemer.