Sommerjobb i Statens vegvesen 2017

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen
FylkeHele landet
Søknadsfrist01.03.2017

Vil du ha sommerjobb i en etat som daglig løser viktige samfunnsoppgaver? Hvert år har rundt 200 studenter sommerjobb i Statens vegvesen, spredt over hele landet.

Størst sjanse for å få sommerjobb har du som studerer fag som er relevante for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av veger.

Innholdet i sommerjobbene varierer fra år til år, avhengig av hvilke oppgaver som til enhver tid skal løses. De aller fleste vil få oppgaver som er relevante for studiene. Sommerjobb i Statens vegvesen gir deg erfaring fra en svært viktig aktør innen samferdsel og utbygging!

Les mer om sommerjobb i Statens vegvesen

Send søknad innen 1. mars 2017.

Vi har som mål at alle skal ha fått svar innen midten av april. Søknader om sommerjobb behandles av ulike enheter i organisasjonen. Det konkrete tidspunktet for når du får svar, avhenger derfor av hvor i organisasjonen eller landet du har søkt om sommerjobb.

Søk her

Vis flere stillinger: