Sommerjobb for studenter 2013

AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 7,4 mrd og 2500 medarbeidere. AFs virksomhet omfatter Eiendom, Bygg, Anlegg, Miljø og Energi. AF har siden selskapet ble etablert vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på! AF - Addressing Future!

FirmaAF Gruppen Norge
FylkeHele landet
Søknadsfrist01.04.2013

AF søker studenter fra høyskoler eller universiteter som ønsker sommerjobb i våre anleggs- eller byggprosjekter, alternativt innen virksomhetsområdet Miljø eller Energi.

AF ønsker å vise hvilke muligheter vi kan tilby overfor nye, potensielle medarbeidere. For å gi den enkelte student og selskapene i AF et bedre grunnlag for å vurdere om AF kan bli en fremtidig arbeidsgiver, benytter vi sommerjobb som et virkemiddel for å bli bedre kjent.

Kombinasjonen med praktisk yrkeserfaring og noen semestre fra høyskole eller universitet, gjør deg meget interessant som kandidat. Svært mange av våre nyansatte ingeniører/ sivilingeniører/økonomer/siviløkonomer er blitt rekruttert til faste stillinger etter at vi er blitt kjent med hverandre gjennom sommerjobb.

 

Lokalisering av våre prosjekter:
- Bygg-virksomheten er i Oslo/Østlandsområdet
- Anlegg og Miljø har prosjekter over hele Norge
- Energi er lokalisert i Oslo, Skien, Flekkfjord, Stavanger, Bergen og Trondheim

 

Aktuelle arbeidsoppgaver:
- Kontraktsarbeid
- Oppfølging av UE'er
- HMS/KS-oppfølging av prosjekter
- Mengdeberegning
- Kalkulasjon
- Driftsplanlegging
- Controller-oppgaver innen økonomi forvaltning/regnskap

 

Interessert - registrer din CV og angi i søknaden hvor du ønsker å jobbe! Du vil høre nærmere fra oss.

 

Velg link til ønsket avdeling for å søke:

http://afgruppen.easycruit.com/vacancy/837013?iso=no

Vis flere stillinger: