Som å snakke til veggen

I lange tider har BNL og andre av byggenæringens organisasjoner lagt frem håndfaste bevis på at det blir stadig mer kriminalitet i norsk byggenæring. Samfunnet taper store summer på svart arbeid og mafiavirksomhet. Men å få ansvarlige politikere og økonomer til å skjønne det, synes meget vanskelig. Vi merker oss de holdningene Arbeiderpartiets Gunvor Eldegard har til ROT-fradrag.

Nylig diskuterte hun saken med Audun Lågøyr i BNL i NRKs Her og nå-sending. I likhet med mange andre politikere har Eldegard helt fastlåste holdninger i saken.

Det er et tankekors at mange seriøse, mindre håndverksbedrifter må si opp folk på grunn av at useriøse firma overtar jobbene. Dette er ”firma” som underbetaler sine folk og som heller ikke betaler moms og andre skatter.

Skattemyndighetene mener at svart økonomi kanskje er den største trusselen mot finansieringen av velferdsstaten. Om ikke politikerne hører på byggenæringen bør de i det minste høre på hva skatteetaten sier.

Arbeiderpartiets Gunvor Eldegard tror ikke ROT-fradrag er løsningen, og er redd for at ordningen ville koste mer enn de 13 milliardene den har kostet i Sverige. Stortingsrepresentanten er også redd for at et ROT-fradrag vil komme de rikeste i samfunnet mest til gode. Dette siste argumentet har de rødgrønne politikerne gjentatt til det kjedsommelige. Uansett er det et søkt og latterlig argument.