Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tror Nye Veier vil lykkes med rollen de er tiltenkt.

Solvik-Olsen trygg på at Nye Veier er en god ide

- Jeg er enda mer overbevist om at Nye Veier er en god ide nå enn det jeg var da vi vedtok opprettelsen av selskapet.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til Byggeindustrien.

Torsdag deltok han på Arendalsuka og passet samtidig på å legge et besøk innom Nye Veiers prosjektkontor for E18-utbygging mellom Arendal og Tvedestrand.

- Når jeg ser den gjengen som styrer selskapet og hvordan de tilnærmer seg prosjektene, blir jeg mer og mer beroliget om at de vil oppnå det vi ønsker med Nye Veier, sier samferdselsministeren.

- Må stille krav

Han forteller at han har fått tilbakemeldinger fra kommunepolitikere som opplever Nye Veier som veldig profesjonelle, men tøffe forhandlere.

- Det er nettopp dette vi ønsker. Man må stille krav for å få ned byggetiden og kostandene, sier Solvik Olsen.

Statsråden er også glad for at veiselskapet tørr og stille spørsmål og utfordre systemet og eksisterende løsninger.

- Det er viktig å stille spørsmålene, men det betyr ikke at alt må endres på, poengterer Solvik-Olsen.

Spørsmål om C- eller S-klasse

Samferdselsministerne kommer inn på Aftenposten-oppslaget som var vinklet mot at Nye Veier skal bygge dårligere veier.

- Det er selvsagt bare tull. Dette er egentlig et spørsmål om vi skal kjøre Mercedes C-klasse eller S-klasse. Kjører man en gammel Lada fra før, blir det nye man får uansett en kraftig forbedring, fremhever Solvik Olsen.

- Vil du følge Nye Veier prosjektene ekstra tett?

- Jeg tror både regjeringen, opposisjonen og media vil følge Nye Veier tett. Det er mange som ønsker å ta meg hvis vi mislykkes og pressen vil garantert være på hugget. Når det er sagt vet Nye Veier også utmerket godt at viss de ikke leverer noe som er markert bedre enn Statens vegvesen på noen områder, så har de ingen berettigelse. Nye Veier er ikke et mål i seg selv, men det er et mål for å bygge mer vei bedre og billigere og ikke minst mer helhetlig, understreker statsråden.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen  var torsdag på befaring langs traseen hvor Nye Veier skal bygge ut E18-strekningen Tvedestrand -Arendal. Han ble vist rundt av  Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Langangen – Grimstad og Tordis Vandeskog, utbyggingssjef E18 Tvedestrand-Arendal. Foto: Nye Veier.