Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Solvik-Olsen: – Glad for Støres selvransakelse

Aps forslag om å styrke kollektivtilbudet gjennom boligutbygging er påfallende likt regjeringens egen handlingsplan for kollektivtrafikken, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Solvik-Olsen sier Ap-leder Jonas Gahr Støre med forslaget kommer med uvanlig skarp kritikk mot sin egen rødgrønne regjerings samferdselspolitikk.

– Jeg er glad for Støres selvransakelse og erkjennelse av at det trengs skarpere grep innen kollektivsatsingen. Den viljen lå dessverre ikke tilstrekkelig inne i den rødgrønne samferdselspolitikken, men jeg opplever det som en støtte for de løft Høyre-/Frp-regjeringen er i gang med. Det er også positivt at Aps forslag i stor grad kopierer regjeringens varslede tiltak i kollektivhandlingsplanen, som regjeringen fremla for to uker siden, sier Solvik-Olsen til NTB.

– Etablert politikk

Ap-lederen sa til NRK tirsdag at kommunene gjennom forhandlinger kan få deler av investeringsutgiftene til kollektivtransportprosjekter innenfor Nasjonal transportplan (NTP) dekket av staten. Forutsetningen er at kommunene bygger et stort antall boliger nær byens T-banenett eller andre kollektive knutepunkter. Tiltaket er en del av partiets plan for fremtidens storbyer, som ble lagt fram mandag.

– Vi åpner i denne planen for at staten gjennom forhandlinger kan strekke seg til 70 prosents finansiering, dersom det også er en forpliktelse til å bygge boliger, sa Ap-lederen.

Arbeiderpartiets kollektivnyhet er etablert regjeringspolitikk, mener Solvik-Olsen.

– Ap presenterer det som en nyhet at de vil ha statlige forpliktelser til å delfinansiere slike investeringer. For regjeringen er det derimot allerede etablert politikk som vi gikk til valg på. Jeg opplever at Venstre og KrF støtter sterkt opp om dette, og det er bra om også Ap nå er med på laget, sier samferdselsministeren.

50 prosent

Solvik-Olsen peker på at regjeringen i sin egen plan bekreftet sine valgløfter, blant annet at staten, fylkene og kommunene skal ha mer forpliktende samarbeid om areal og transportløsninger, og at staten skal dekke 50 prosent av investeringskostnadene for kollektivtransport og infrastruktur i de fire største byene.

Han sier målet er å stimulere til at det bor flere folk rundt kollektivknutepunktene, og at det blir økt frekvens og kapasitet på buss og jernbane.

– Jeg mener det er viktig å legge bedre til rette for at jobbreisende ønsker å velge kollektivløsninger i byområdene, fremfor å bruke pisk gjennom økte avgifter og dårligere parkeringstilbud. Derfor mener regjeringen at staten skal ta halve regningen for de store infrastrukturinvesteringene i de største byene hvor behovet er størst, sier Solvik-Olsen.

– Løfte uten penger

Statsråden undres samtidig over hvordan Støre og Ap vil innfri sine egne løfter uten å øke bevilgningene. Han peker på at mens dagens stortingsflertall har lovet å overoppfylle NTP, sier Støre at investeringsutgiftene skal bevilges innenfor de nasjonale transportplanene og innenfor vanlige budsjettrammer.

– Da ligner det straks på et løfte uten penger, som så ofte før fra Ap. I Nasjonal transportplan fra de rødgrønne hadde de allerede disponert alle pengene. Det betyr at Ap sier pengene skal tas fra noen prosjekter for å gis til andre. Kan Ap fortelle hvilke, spør statsråden.