Solvik-Olsen får statssekretær-vikar

Politisk rådgiver Toril Reynolds (Frp) er konstituert som statssekretær for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Reynolds rykker opp fra stillingen som politisk rådgiver til statssekretær fram til 23. oktober for å fylle hullet etter Reynir Johannesson, som skal ut i permisjon.

Samtidig engasjeres Rikard Gaarder Knutsen (Frp) som politisk rådgiver i samme departement, opplyser Statsministerens kontor.

I Landbruks- og matdepartementet har Margrete Dysjaland (Frp) fått engasjement som politisk rådgiver for statsråd Jon Georg Dale fra 29. august.