Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Solvik-Olsen ber Avinor tenke stort i Rana

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil at den planlagte Polarsirkelen lufthavn ved Mo i Rana skal bli en stor, regional lufthavn som kan ta imot store fly.

Det skriver han i et brev til Avinor, som for tiden jobber med planene for flyplassen.

– Regjeringen er opptatt av å sikre en effektiv framdrift i arbeidet med ny flyplass ved Mo i Rana. Vi ber derfor Avinor om å planlegge en stor, regional lufthavn som er dimensjonert for å betjene passasjerflyene som trafikkerer våre største flyplasser, sier Solvik-Olsen.

Samtidig sier samferdselsministeren at det er for tidlig si hva som vil skje med Mosjøen lufthavn Kjærstad når den nye flyplassen står klar. Først skal det gjennomføres en ekstern utredning av konsekvensene ved den nye lufthavnsstrukturen på Helgeland, melder Samferdselsdepartementet.

Avinor har ifølge Dagens Næringsliv tidligere sagt at de eksisterende flyplassene i Mo i Rana og Mosjøen må bli nedlagt dersom det skal være aktuelt å bygge den nye flyplassen.