Ketil Solvik-Olsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Solvik-Olsen: Bane NOR SF klargjøres for full drift

- Regjeringen er i gang med en omfattende modernisering av den norske jernbanen. Dette skal gi folk flest og næringslivet en mer effektiv transporthverdag, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om Bane NOR SF.

Regjeringen la fredag frem forslag til endringer i statsbudsjettet for 2017. Hensikten er å få Stortingets godkjenning til å overføre eiendeler og forpliktelser fra Jernbaneverket og fra NSB AS til Bane NOR SF, slik at foretaket kan være i full drift fra årsskiftet.

Forvaltningen av alle jernbaneeiendommer samles i foretaket
Som en del av moderniseringen av jernbanesektoren blir Jernbaneverket erstattet av Jernbanedirektoratet og statsforetaket Bane NOR SF fra 1. januar 2017. Flesteparten av Jernbaneverkets oppgaver og ansatte overføres da til Bane NOR SF. I tillegg blir eiendomsselskapet Rom Eiendom AS overført fra NSB AS til foretaket i første halvdel av 2017.

- I dag er ansvaret for forvaltning av jernbaneeiendom delt mellom Jernbaneverket og NSB AS. Regjeringen foreslår nå å samle eierskap til eiendommene på ett sted, for å sikre bedre og mer helhetlig forvaltning av jernbaneeiendom. Dette gir bedre muligheter til å utvikle jernbanen som en attraktiv transportform, sier samferdselsministeren i en pressemelding.

Bane NOR SF overtar eiendeler for 143 milliarder kroner

Jernbaneinfrastrukturen i Norge er bygd opp gjennom generasjoner. Eiendelene som skal overføres fra Jernbaneverket til Bane NOR SF i januar 2017 er verdsatt til 143 milliarder kroner. Disse eiendelene omfatter blant annet grunneiendom, infrastruktur, bygninger, anlegg under utførelse og maskiner. Eiendelene skal benyttes til å levere en god, sikker og tilgjengelig infrastruktur for transport av både passasjerer og gods.

Foretaket overtar også ansvaret for gjeld og andre forpliktelser fra Jernbaneverket.