Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Solvik-Olsen avviser statlig løsning for Rygge

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) avviser nok en gang forslaget om å overta driften av Moss Lufthavn Rygge på vegne av staten. I stedet stiller han spørsmål ved motivasjonen til dagens eiere.

– Jeg forstår ikke hvorfor de prøver å ta fokus vekk fra den muligheten som nå har oppstått, sier samferdselsministeren til NRK.

Han ber dagens eiere jobbe videre med de private interessentene og ikke skyve ansvaret over på staten.

– Jeg synes det er litt rart at når private aktører kommer og sier at de har kapital og visjoner, så vil dagens eiere se bort ifra dette og heller se på staten. Da begynner jeg å lure på hva som er motivasjonen, framholder Solvik-Olsen.

Hovedaksjonærene i Rygge Sivile lufthavn uttrykte mandag skuffelse etter et møte med en ny aksjonærgruppering som ønsker å overta flyplassen. Verken Olav Thon, Orkla eller Østfold fylkeskommune utviste noen som helst tro på at det private initiativet ville føre fram. I stedet pekte de nok en gang på at en avtale med Avinor og Forsvaret må på plass.

– Den eneste muligheten til å drifte Rygge flyplass er at staten kommer inn gjennom Avinor og samarbeider med Forsvarsdepartementet, sier fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) til NRK.

Kommersielle flyginger fra Rygge flyplass skal etter planen avvikles 1. november.