Solseilet

Prosjektleder Rune Sjøstrand i Consto Nord

I Tromsø har Consto på vegne av Olav Thon Gruppen fullført utbyggingen av prosjektet Solseilet, som med sine 74 leiligheter i høyblokka og 26 leiligheter i to lavblokker, er blitt et nytt landemerke i byen.

Fakta

Sted: Tromsø

Prosjekttype: Boliger

Byggherre: Thongård AS

Totalentreprenør: Consto Nord (totalentreprise med samspill)

Kontraktsum/målpris: 225 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift

Størrelse: Cirka 10.000 kvadratmeter

Arkitekt: Hamperokken

Landskapsarkitekt: Polar Landskap

Interiørarkitekt: Ramsøskar Interiørarkitekter

Rådgivere: RIG, RIGm, RIByFy: Multiconsult l RIB, RIVA, RIVeg: Sweco l RIBrann: BrannCon l RIAku: Rambøll

Underentreprenører og leverandører: Grunn, utomhus, VA: Consto Anlegg Nord l Peling/Spunt: FAS l Råbygg (plasstøpt betong, montasje stål og hulldekker): XTM Bygg l Fasader Solseilet: Staticus Norge l Hulldekker: ElementNor l Stål: Baltic Construction Solutions l Brannisolering/-tetting: C&M Brannsikring l Taktekking Solseilet: Protan Entreprenør l Taktekking Saras Hage: Tromsø Takmontering l Maling, Flis og Belegg: Malerfirma Edvardsson l Systemhimling: Moelven Modus l Parkett: Norgesgulv l Tretrapper i rekkehus: Solli Trappefabrikk l Badekabiner: Parmarine l Glassfasade Saras Hage: Glassmester Eriksen l Heiser: Heis1 l Rør: Rørleggermester Reidar Skagseth l Installatør: Bravida l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Kjøkken: HTH Kjøkkenforum Tromsø l Garasjeport: Hörmann Norge l P-system: Metrisk l Blikkenslager: Tom Dreyer

Utbyggingen ligger sentralt til i Tromsø, like ved Storgatbakken. Totalt omfatter utbyggingen en 13 etasjes høyblokk, et rekkehus og en hjørnegård, med 100 leiligheter fordelt på høyblokken med 74 leiligheter og lavblokkene med 26 leiligheter. I tillegg er det etablert et multiparking-anlegg under bakken.

Solseilet er det høyeste leilighetsbygget i Tromsø, og nest høyeste i bygget i hele byen. Kun sykehushotellet er høyere. Salget i prosjektet har gått bra, og det er bare noen få leiligheter igjen på markedet. En rekke av beboerne er allerede på plass i bygget som virkelig ruver i Nord-Norges hovedstad.

Leilighetene varierer i størrelse fra 38,8 kvadratmeter og en pris fra 3,4 millioner til de to toppleilighetene, der den største er på over 130 kvadratmeter og med en prislapp på over 13 millioner kroner.

Krevende grunnarbeid

Consto Nord AS har realisert prosjektet i en totalentreprise i samspill på oppdrag fra Thongård AS, som er et heleid selskap av Olav Thon Gruppen. Prosjektets arkitekt er Hamperokken.

Prosjektleder Rune Sjøstrand i Consto Nord forteller om en god utbyggingsprosess.

– Consto har vært med i planleggingen av prosjektet helt fra starten av, og vi har sammen med byggherren dermed kunne planlegge og tilpasse utbyggingen godt. Vi hadde en god samspillsfase i forkant av byggestart, og selv om det var krevende grunnarbeid, har hele prosessen gått bra og etter planen, sier Sjøstrand til Byggeindustrien.

På tomten lå det tidligere flere gamle boliger, og området ble betegnet som ganske slitt, og en modernisering av området var dermed velkomment. Reguleringsplanen for utbyggingen ble godkjent tilbake i 2014 og Consto signerte totalentreprisen i august 2018. Dermed kunne man starte grunnarbeidene på den 3,4 mål store tomten.

– Tomten var nok mer utfordrende enn først ansatt. Grunnen var meget bløt og besto for en stor del av leire. Hele tomten ble spuntet, og det var en krevende jobb som ble utført vinteren 2018/2019. Det måtte også peles ned til fjell. Vi kom likevel i mål på en god måte, og arbeidet med byggingen av blokka tok til tidlig på året i 2019, sier Sjøstrand. Grunnarbeidene ble utført av Consto Anlegg, mens FAS sto for spunt- og pelearbeidene.

Prosjektsjef David Höglund i Thongård AS påpeker at det var en relativt lang prosess før man kom i mål med selve utbyggingen, og sier også at grunnarbeidet har vært det mest utfordrende punktet i prosjektet.

– De krevende grunnforholdene ga oss noen utfordringer, og sammen med Consto brukte vi derfor tiden etter at reguleringsplanen ble godkjent og samspillsfasen til å optimalisere og trimme utbyggingen for å kunne få et godt prosjekt, sier prosjektsjefen i Thongård. Han skryter av samspillsprosessen som ble gjennomført med Consto.

– Det har vært et veldig godt prosjektsamarbeid, helt fra samspillsfasen og frem mot ferdiggjøringen av bygget. Consto har vært og er en viktig samarbeidspartner for oss, og det er en aktør vi har jobbet med lenge. Dette har også vært nyttig for oss i dette prosjektet, ikke minst med tanke på utfordringene med grunnarbeidet. Dette viser også at et tett samarbeid over en lang periode gir resultater, sier Höglund.

Seks leiligheter i hver etasje

Betongarbeidene startet i februar 2019. De nederste etasjene er plasstøpt, og det samme er de innvendige veggene hele veien opp, samt heis og trappesjakter Det er benyttet hulldekker som etasjeskiller, samt stål og HSQ-bjelker i gavlene. De 576 fasadeelementene i aluminium som kler bygget er levert av Staticus Norge. Taket er tekket med folie.

Blokken inneholder samlet 13 leilighetsetasjer og tre underetasjer. I høyblokka er det i hovedsak seks leiligheter i hver etasje, foruten toppetasjen, som inneholder to store leiligheter. Det er også kun de to største leilighetene som har egen balkong. De øvrige leilighetene har en løsning for en innvending vinterhage. På Hjørnegården, lavblokken, er det også en felles takterrasse.

Rekkehusene i utbyggingen er gitt navnet Saras Hage, som består av 26 leiligheter, og denne delen av utbyggingen skal være ferdig innen et par måneder. Her inngår det også et lite næringsareal på bakkeplan i Hjørnebygget.

Parkeringsanlegget under bakken består av totalt 64 plasser, som er bygget ut som et såkalt multiparkingssystem, med automatisk parkering i flere etasjer, noe som gir langt bedre utnyttelse av arealet

Som en del av utbyggingen, og som også inngår i reguleringsplanen, er det gjennomført relativt store utomhusarbeider som er med på å løfte hele området. Dette omfatter flere tilkomstveier, trappeløp og en liten park, som også blir tilgjengelig for hele nærområdet. Denne er lokalisert over parkeringsanlegget.

– Arbeidene som er utført rundt byggene har gitt området et løft. Rekkefølgekravene medførte at vi blant annet også har anlagt en ny vei på deler av tomten, legger Höglund til.

Trang tomt

Sjøstrand er godt fornøyd med både gjennomføringen og det ferdige produktet.

– Det er et prosjekt som skiller seg ut i Tromsø, og salget kan tyde på at kundene er fornøyde, mener Sjøstrand. Han forteller at det foruten grunnen ikke har vært noen store utfordringer i utbyggingen. Men det har vært krevende med en trang tomt i et stedvis vanskelig terreng.

– Logistikken har vært utfordrende. Vi har hatt en veldig liten rigg- og lagerplass tilgjengelig, noe som medførte at vi måtte planlegge godt. De trange gatene i området, som til dels er meget bratte, har også ført til at vi har måttet tilpasse leveransene av byggevarer. Ikke minst gjelder dette de mange veggelementer som ble heist på plass. Nettopp bruk av veggelementer var også viktig for hele prosjektgjennomføringen, sier Sjøstrand.

– Sjøstrand forteller at det har oppnådd gode HMS-tall i prosjektet.

– Det har vært et stort fokus på at vi bygger et høyt bygg, med fare for fallulykker og fallende gjenstander, sier han.

Han skryter også av et tett og godt samarbeid med byggherren, som har vært sterkt til stede på byggeplassen.

– Vi har også hatt god hjelp av å benytte planleggingsverktøyet involverende bygging i prosjektet, sier Sjøstrand.

Prosjektsjef David Höglund i Thongård AS forteller at de også er godt forøyde med prosjektet og samarbeidet med Consto.

– Resultatet har blitt veldig bra, noe også responsen fra markedet viser. Det har vært stor interesse rundt utbyggingen, og vi har per nå tre ledige ledigheter i høyblokken, og noen flere ledige leiligheter i Saras Hage. Det er helt klart et spennende og unikt prosjekt for Tromsø, mener Höglund. Han forteller om fornøyde boligkjøpere og lite etterarbeid i prosjektet.