Solid vekst for Olav Thon

I årets tre første kvartaler hadde selskapet et resultat før skatter på ca. 2,5 milliarder kroner.

Olav Thon Eiendomsselskap har i dag 97 kjøpesentre i eie og forvaltning og har en sterk markedsposisjon. Kjøpesenterporteføljen inkluderer Norges to største kjøpesentre, Sandvika Storsenter og Lagunen Storsenter, samt fem av landets seks største kjøpesentre i 2016.

Fra januar til september har butikkomsetningen i kjøpesentrene vært ca. 34 milliarder kroner - en økning på ca. 3 prosent fra i fjor.
- Kjøpesentrene er svært viktig for oss, og i dag utgjør kjøpesentereiendommene hele 80 prosent av konsernets eiendomsportefølje. Etter kjøpet av Åsane Storsenter i november vil denne andelen øke ytterligere, sier konserndirektør for finans i Olav Thon Gruppen, Arne B. Sperre i en pressemelsing.

- Hittil i 2016 har leieinntektene økt med 13prosent og konsernets gjennomsnittsrente har falt betydelig. Olav Thon Eiendomsselskap har hatt høye investeringer de senere år, og vi er godt fornøyd med at dette har bidratt til en solid og lønnsom vekst i konsernet.

- Med lave renter en god stund fremover, høy etterspørsel etter næringseiendom og god vekst i konsernet, vurderes selskapets utsikter som positive, sier Sperre.