- Vi skal i tiden fremover gjennomføre flere nybygg i byggherrestyrte delentrepriser, noe som gir en dreining fra rehabilitering til nybygg. Vi har også en god ordresituasjon innenfor øvrig prosjekt- og prosjekteringsledelse.Insenti forventer derfor en tilfredsstillende omsetnings- og resultatutvikling i 2015, sier Bjørn R. Grepperud. (Foto: Tove Lauluten)

Solid vekst for Insenti

Insenti oppnådde i 2014 en omsetning på 351 millioner kroner, noe som er en vekst på 13,5 prosent sammenlignet med 2013. Samtidig økte driftsresultatet med 17,4 prosent til kr 23 millioner kroner og driftsmarginen ble forbedret fra 6,4 prosent i 2013 til 6,6 prosent i 2014.

- Vi fikk et betydelig løft i omsetningen fra 2012 til 2013, hvor omsetningen økte fra kr 178 millioner til kr 309 millioner. Det er gledelig at veksten fortsatte i 2014 og at vi passerte kr 350 millioner, sier daglig leder Bjørn R. Grepperud i Insenti.

- Det er spesielt økt etterspørsel etter vår byggemodell som bidrar til omsetningsøkningen. Vi har vært engasjert i tre store byggeprosjekter med vår gjennomføringsmodell, og våre tjenester innenfor prosjektutvikling, prosjektledelse og KS/HMS blir etterspurt av stadig flere byggherrer, sier han.

Grepperud forteller at utsiktene for 2015 er gode.

- Vi har solgt mesteparten av vår kapasitet innenfor prosjekt- og prosjekteringsledelse og i gjennomføring med vår byggemodell. Insenti skal i tiden fremover gjennomføre flere nybygg i byggherrestyrte delentrepriser, noe som gir en dreining fra rehabilitering til nybygg. Vi har også en god ordresituasjon innenfor øvrig prosjekt- og prosjekteringsledelse.Insenti forventer derfor en tilfredsstillende omsetnings- og resultatutvikling i 2015, sier Grepperud.

Selskapet har for tiden 37 ansatte og planlegger ytterligere ansettelser i tiden fremover.