Ill. Stein Halvorsen Arkitekter AS

Solid valgte Ø.M.Fjeld til nytt boligprosjekt på Jessheim

Valget falt på Ø.M. Fjeld AS da Solid ble nødt til å finne en ekstern samarbeidspartner til byggingen av boligprosjektet Easy Living på Jessheim. 

Avtalen som ble signert fredag, omfatter 116 leiligheter fordelt på seks bygg i den nye, populære bydelen Gystadmarka øst for Jessheim sentrum. Kontrakten har en verdi på drøye 200 millioner kroner, og byggingen skal etter planen gjennomføres over en toårsperiode. Ø.M. Fjeld går i gang med grunnarbeidene i desember.

Tillit og ryddighet

– Det er alltid hyggelig å bli valgt, men det er naturligvis noe ekstra når tilbudet om et samarbeid kommer fra en anerkjent aktør som Solid. Et prosjekt av denne størrelsen krever en stor grad av tillit og ryddighet mellom byggherre og entreprenør. Men vi har funnet tonen på en utmerket måte, og jeg kan garantere at vi kommer til å gi full gass

Ole Johan Krog

for å sikre at Easy Living skal bli et våre beste prosjekter, sier regionleder Ole Johan Krog i Ø.M.Fjeld Romerike.

God kjemi

Prosjektleder Kjell Åge Hatterud i Solid Prosjekt AS bekrefter den gode kjemien mellom selskapene.

– Normalt ville denne jobben ha foregått i samarbeid med

Kjell Åge Hatterud

søsterselskapet vårt, Solid Entreprenør. Men ved påsketider ble det klart for oss at de ikke hadde kapasitet til å gjennomføre. Dermed måtte vi se oss om etter en ekstern entreprenør. Fire selskaper sa ja til å bli med i en totalentreprisekonkurranse, men vi forsto raskt at det måtte bli Ø.M. Fjeld, selv om det var utrolig jevnt mellom de laveste tilbyderne. Allerede i det første avklaringsmøtet fikk vi en god følelse. Folkene i Ø.M. Fjeld hadde en sunn oppgaveforståelse, de var grundig forberedt og gjorde et bunnsolid inntrykk. Valget ble etter hvert ganske enkelt, forklarer Hatterud og understreker samtidig at alle de fire konkurrentene var solide og dyktige aktører, sier han i en pressemelding.

Takhager

I tillegg til de 116 leilighetene, skal det bygges boder, tekniske rom og en parkeringskjeller med kapasitet til 122 biler. Prosjektet som er tegnet av Stein Halvorsen Arkitekter AS, får et felles tun som opparbeides til felles grøntanlegg med vegetasjon, lekeareal og parkmessig preg tilrettelagt for mange brukere. Det blir i tillegg tilrettelagt med felles takhager på to av byggene.

Bebyggelsen er organisert rundt tunet med hver sin langstrakte blokkbebyggelse mot nord og øst, mens de øvrige byggene er løst opp i mindre enheter som åpner tunet opp mot sola i sør og vest. 

- Hensynet til gode solforhold for beboerne, er også årsaken til at man har valgt å holde høyden en etasje lavere enn hva som er tillatt, heter det i en melding fra selskapene.

Salget godt igang

- Salget skjer gjennom PrivatMegleren Brustad & partnere, og salgstrinn 1 og 2 har allerede oppnådd et godt salg. Salgstrinn 3 starter snart.