Solid opptur for Volvo

Volvo Construction Equipment har lagt finanskrisen bak seg og kan vise til solide tall for 2010.

Anleggsmaskindelen av Volvo konsernet solgte 66 000 maskiner i 2010. Det skal være all time high for Volvo CE.

Volvo CE økte salget med hele 51 prosent i 2010 og endte på knappe 54 milliarder svenske kroner. I 2009 solgte Volvo CE anleggsmaskiner for skuffende 35,5 milliarder svenske kroner.

Volvo CE er selvsagt også fornøyde med at de positive resultatene er tilbake. En margin på 11,5 er å regne som en real opptur sammenlignet med 2009 da Volvo CE hadde en negativ margin på 11,2 prosent.

Den svenske anleggsmaskinprodusenten kan også fortelle om oppløftende ordrebøker ved inngangen til 2011. Det stemmer bra med markedsprognosene for inneværende år. I Europa forventes det nemlig en økning på 5-15 prosent i anleggsmaskinmarkedet, mens Nord-Amerika skal opp hele 20-30 prosent i 2011. Viktige markeder som India, Brasil og Kina skal også opp 5-15 prosent, mens i Russland er det forventet at anleggsmaskinsalget vil doble seg i 2011. Anleggsmaskindelen av Volvo konsernet solgte 66 000 maskiner i 2010. Det skal være all time high for Volvo CE.

Volvo CE økte salget med hele 51 prosent i 2010 og endte på knappe 54 milliarder svenske kroner. I 2009 solgte Volvo CE anleggsmaskiner for skuffende 35,5 milliarder svenske kroner Volvo CE er selvsagt også fornøyde m

Anleggsmaskindelen av Volvo konsernet solgte 66 000 maskiner i 2010. Det skal være all time high for Volvo CE.

Volvo CE økte salget med hele 51 prosent i 2010 og endte på knappe 54 milliarder svenske kroner. I 2009 solgte Volvo CE anleggsmaskiner for skuffende 35,5 milliarder svenske kroner.

Volvo CE er selvsagt også fornøyde med at de positive resultatene er tilbake. En margin på 11,5 er å regne som en real opptur sammenlignet med 2009 da Volvo CE hadde en negativ margin på 11,2 prosent.

Den svenske anleggsmaskinprodusenten kan også fortelle om oppløftende ordrebøker ved inngangen til 2011. Det stemmer bra med markedsprognosene for inneværende år. I Europa forventes det nemlig en økning på 5-15 prosent i anleggsmaskinmarkedet, mens Nord-Amerika skal opp hele 20-30 prosent i 2011. Viktige markeder som India, Brasil og Kina skal også opp 5-15 prosent, mens i Russland er de forventet at anleggsmaskinsalget vil doble seg i 2011.

Med at de positive resultatene er tilbake. En margin på 11,5 er å regne som en real opptur sammenlignet med 2009 da Volvo CE hadde en negativ margin på 11,2 prosent.

Den svenske anleggsmaskinprodusenten kan også fortelle om oppløftende ordrebøker ved inngangen til 2011. Det stemmer bra med markedsprognosene for inneværende år. I Europa forventes det nemlig en økning på 5-15 prosent i anleggsmaskinmarkedet, mens Nord-Amerika skal opp hele 20-30 prosent i 2011. Viktige markeder som India, Brasil og Kina skal også opp 5-15 prosent, mens i Russland er de forventet at anleggsmaskinsalget vil doble seg i 2011.