Illustrasjonsfoto: Bjørk Ellingsbø/Anti

Solid kvartal for Moelven

Den store interessen for å bygge i tre gjør at Moelven fikk et solid driftsresultat i første kvartal, selv om vinteren kjølte ned deler av markedet.

Moelven Industrier ASA leverte et driftsresultat på 89,1 millioner kroner i første kvartal i 2018. Omsetningen var på 2717,6 millioner kroner, noe som er en økning sammenlignet med samme periode i fjor (2677,5 millioner kroner).

Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA sier konsernet har levert et godt resultat i første kvartal.

- Den stadig økende interessen for bærekraftige og klimasmarte løsninger skaper stor etterspørsel etter tre som byggemateriale. Dette nyter vi godt av i Moelven. Vi ser at industritre fra Timber-divisjonen går meget godt, takket være stor internasjonal etterspørsel, sier Kristiansen.

Snøen som falt i år

På samme tid i fjor var driftsresultatet noe høyere (101,4 millioner kroner). Nedgangen på 12 millioner kroner i 2018 skyldes i store trekk den snørike og kalde vinteren i Skandinavia.

- Moelven lever av fornybare naturressurser, og vi ser at vinterkulden og snøen har ført til noe lavere aktivitet i byggevarehandelen. En del byggeprosjekter har nok måttet vente på våren, forklarer Kristiansen.

Høysesongen for byggevarer er snart i gang, og utsiktene for resten av året er gode. Dette gjør at Moelven-konsernet sikter seg inn mot et resultat på nivå med fjoråret.

Bærekraft og forbedringer

Moelven har divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger. Selskapet opererer i ulike markeder, og dette gir et godt utgangspunkt for videre forbedringer.

- Vi jobber kontinuerlig med å forbedre driften og strukturen i konsernet for å kunne levere best mulig resultat på en bærekraftig måte. Dette arbeidet har pågått i flere år, og fortsetter med høy intensitet framover, sier Kristiansen.

Bærekraft gjennomsyrer alt Moelven Industrier ASA foretar seg, og konsernet stiller høye krav til seg selv. I første kvartal lanserte Moelven en oppgradert bærekraftsrapport.

- Vi har satt oss høye mål for å bli enda bedre på bærekraft. Vi har store ambisjoner, og i bærekraftsrapporten kommuniserer vi hva vi gjør for å oppnå målene våre. Dette er en rapport som vi er stolte over, og den blir et viktig verktøy for Moelven i årene framover, forklarer Kristiansen.