Solid fra Veidekke

Resultatet etter årets andre kvartal viseret resultat før skatt som øker fra 208,5 millioner kroner i fjor til 241,5  i år.

Ordrereserven er nå på 15,5 mrd. NOK. 

- Årets andre kvartal ble totalt sett meget sterkt for konsernet, på tross av skuffende prosjektavvik i Danmark og til dels i Sverige. Resultatforbedringen var på hele 16 prosent, i tillegg er entreprenørvirksomhetens ordrereserve styrket med 26 prosent i forhold til samme periode i fjor, sier konsernsjef Terje R. Venold.

Veidekkes omsetning i andre kvartal 2007 var 4 792 MNOK, sammenlignet med 4 023 MNOK i samme periode i fjor. Driftsresultatet var 212 MNOK (176 MNOK) og resultat før skatt ble 241,5 MNOK (208,5 MNOK). Dette tilsvarer et resultat pr. aksje på kr 1,3 (kr 1,0).

Norge
Entreprenørvirksomheten oppnådde en resultatmargin på 5,8 % (4,7 %), økte volumer og en ordrereserve på 10 163 MNOK (7 668 MNOK).

Eiendomsutviklingen viste også solide resultater med en god salgsgrad selv om boligsalget er noe tregere enn tidligere. Industrivirksomheten kan vise til en solid forbedring der asfaltvirksomheten kom tidlig i gang og Veidekke ble tildelt en høy andel av nye asfalteringskontrakter.

Danmark og Sverige
I Danmark er resultatene sterkt preget av to problemprosjekter på Sjælland, som førte til et negativt resultat i andre kvartal på 45,6 MNOK. Den svenske virksomheten som helhet viser imidlertid en positiv utvikling, selv om kvartalsresultatet i Sverige ble svakere enn forventet som følge av et tapsprosjekt i virksomheten på vestkysten.

- Selv om vi venter en lavere vekst sammenlignet med de siste årene, er utsiktene for internasjonal økonomi og for Skandinavia fortsatt gode. Det ligger derfor til rette for et fortsatt godt bygg- og anleggsmarked i andre halvår 2007 og i 2008, avslutter Venold.