Solid Entreprenør skal bygge Gotaasalléen for Stor-Oslo Eiendom

Stor-Oslo Eiendom har på vegne av utbyggingsselskapet Step Eiendom AS signert en totalentrepriseavtale med Solid Entreprenør AS om bygging av Gotaasalléen på Jessheim.

Prosjektet består av to bygningskropper med til sammen 142 leiligheter sentralt på Jessheim.

- Gotaasalléen er et prosjekt med spennende arkitektur og kompleks bygningsstruktur designet av Code Arkitekter og vi er godt fornøyd med å ha fått med oss Solid på laget som har bygget flere av byggene tegnet av samme arkitektselskap, sier Pål Erik Kind, prosjektleder i Stor-Oslo Eiendom.

- Solid Entreprenør er svært glade for å signere denne kontrakten for Stor-Oslo Eiendom. Det gir en naturlig fortsettelse på et godt samarbeide som ble etablert ved byggingen av prosjektet Løkenhagen på Skårer. Vi er godt kjent med hovedgrepene i prosjektet basert på tidligere erfaringer og ser frem til å levere nok et prosjekt med en rekke gode kvaliteter. Som entreprenør er prosjektene vi bygger kritiske for å bygge både organisasjon, kultur og kompetanse. Dette prosjektet vil vi bruke som et springbrett for å utvikle Solid generelt og særlig avdelingen vår på Romerike. Vi ser frem til samarbeidet, sier Lasse Johansen, daglig leder i Solid Entreprenør i en pressemelding.

Kontrakten er basert på samspill og Bygg 21s veileder «Vi bygger best med åpenhet og tillit» ligger til grunn for avtalen.

- Vi har fått med oss et erfarent prosjektteam fra Solid som vi opplever som svært dyktige og løsningsorienterte og vi ser frem til å komme i gang med god samhandling videre i prosjektet, avslutter Pål Erik Kind.