Solid år på børsen

Høy oljepris, sterk norsk og internasjonal økonomi og flere gode selskapsresultater, dro aksjeverdiene på Oslo Børs i været i 2006.

Til tross for noen urolige måneder midt i året steg hovedindeksen 32,4 prosent til 440,4 poeng. Dermed har Oslo Børs lagt bak seg fire år med solid oppgang, og en verdiutvikling man aldri har opplevd maken til i det norske aksjemarkedet. Siden bunnivået i februar 2003 har verdien av aksjene på Oslo Børs steget med nær 350 prosent. 17 selskaper mer enn doblet markedsverdien i året som gikk, deriblant Pan Fish, Tandberg og Aker. Aller best i år gikk det for offshoreleverandøren Odim som la på seg hele 350 prosent. Siden børsnoteringen i november 2005 har aksjen steget nær 500 prosent, etter å ha meldt en rekke avtaler til markedet. Tandberg-aksjen ble en av fjorårets taperaksjer, minus 44 prosent, men har med ny toppsjef hatt et svært godt år som aksjemarkedet har belønnet med en oppgang på 127 prosent. Det var likevel IT-aksjer som dominerte toppen av en relativt kort taperliste. Både Eltek, Otrum, Opera, Software Innovation, Dolphin Interconnect Solutions, Fast og Ignis havnet blant de ti aksjene med størst kursfall. Øverst på denne listen troner seismikkselskapet Global Geo Services med et kursfall på 58 prosent.