Solheim vraker forslag om økt vrakpant

Miljøvernminister Erik Solheim (SV) avviser forslaget om å øke vrakpanten for gamle biler. Det vil sette norske bilistsinn i kok, mener Høyre.

- Jeg har ingen forståelse for at regjeringen går imot et sånt målrettet tiltak som både er knyttet til å redde liv i trafikken, og til å redusere miljøutslippene. Jeg er overbevist om at mange bilførere kommer til å bli mektig provosert av dette, sier avgiftspolitisk talskvinne i Høyre, Linda C. Hofstad Helleland, til NTB.

Forslaget om å øke vrakpanten for biler som er 20 år eller eldre til 20.000 kroner, ble fremmet 12. mars i år, og hadde støtte av både Høyre og Frp.

- Gylden mulighet
I tillegg har både Framtiden i våre hender og NAF tatt til orde for økt vrakpant for eldre biler.

- Her hadde regjeringen en gylden mulighet til å oppmuntre bilførere til å kvitte seg med biler som slipper ut mye miljøgasser. Det er stor oppslutning om dette forslaget, og jeg er overrasket over at miljøvernministeren avviser det, sier Helleland.

I sitt svar på forslaget, påpeker miljøvernminister Erik Solheim at trafikksikkerheten til passasjerer i eldre biler allerede ivaretas gjennom EU-kontrollene.

Miljøgevinsten
Solheim har heller ikke like stor tro på miljøgevinsten ved en økning av vrakpanten.

- En reduksjon i utslippene kan oppnås mer målrettet og kostnadseffektivt med andre virkemidler. Forslaget har store budsjettmessige konsekvenser, og må eventuelt vurderes i den ordinære budsjettprosessen, skriver han.
Vrakpanten er i dag på 1.500 kroner.

Ifølge regjeringen hadde norske personbiler en gjennomsnittsalder på 10,2 år ved utgangen av 2007. Da var det registrert 2.1 millioner personbiler i landet, og 10 prosent av disse var 20 år eller eldre.