Administrerende direktør Roar Munkhaugen i Heimdal Bolig er fornøyd med tallene for 2018.

Solgte boliger for over milliarden

Heimdal Bolig og tilknyttede selskaper solgte 301 boliger til en verdi av 1,025 milliarder kroner i 2018.

- Heimdal Bolig representerer med dette en markedsandel på cirka 25 prosent av nye boliger levert i Trondheim ihht rapportene fra Econ analyse. Markedet har vært jevnt godt i hele 2018 for de fleste av våre boligtyper, skriver selskapets administrerende direktør Roar Munkhaugen i en melding. 

Det ble i 2018 overlevert 335 ferdige boliger til nye eiere til en verdi av 1,1 milliard.

Heimdal Bolig hadde 542 boliger til en verdi av to milliarder i produksjon ved årsskiftet.

- Ordrereserven for produksjon av boliger ved inngangen til 2019 anses derfor som tilfredsstillende i forhold til selskapets kapasitet, opplyser Munkhaugen.

Ifølge Heimdal Bolig er økte byggepriser er fortsatt en stor utfordring for boligbyggere.

- I regi av vår interesseorganisasjon Boligprodusentenes forening har vi hatt tett dialog med rikspolitikere og øvrige premissgivere for hvordan vi kan bygge rimeligere boliger. Et av de viktigste punktene har vært å bremse nye og fordyrende krav til boligbygging, sier Munkhaugen.

Heimdal Bolig har nå som mål å utvikle mer faste relasjoner med større entreprenører som kan bygge boliger for selskapet i den kommende tida.

- Vi tror dette gir økt kvalitet for boligkjøperne og at det er interessant for flere av de større entreprenørene med mer forutsigbar ordreinngang.