Foto: Enova

Solfangere fungerer bedre enn forventet

Du trenger ikke bo i sydligere strøk for å dra god nytte av solvarme. Boligeiere som har solfangere er overrasket over hvor mye energi de får ut av solstrålene.

SINTEF Byggforsk og Solenergiforeningen har på oppdrag fra Husbanken gjort en brukerundersøkelse av syv solfangeranlegg på Østlandet. Konklusjonen er at private solanlegg fungerer godt.

- Anleggene ser ut til å fungere bedre enn planlagt, og produserer mer energi enn eierne trodde på forhånd, sier Åshild Lappegard Hauge i SINTEF Byggforsk, som er en av de som står bak studien.

Støttes av Enova

Selv om boligeiere kan søke Enova om økonomisk støtte til solfangeranlegg, er det få som benytter seg av muligheten i Norge. Solfangere er mye vanligere i Sverige og Danmark. Blant alle boligtiltakene Enova gir støtte til, er solfangere det klart minst populære.

- Utfordringen har blant annet vært at boligeierne må sette sammen anleggene selv. Det har vært få ferdig-pakker på markedet, Dermed har eieren selv måttet være spesielt teknisk interessert for å kunne håndtere systemet. Det ser vi også i denne studien. Men vi tror at dette er i ferd med å endre seg. Mange produsenter har nå begynt å selge hele system hvor alle komponenter som trengs er inkludert, forteller SINTEF-forskeren.

Varmer opp vann

I likhet med solceller utnytter solfangere solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet, brukes solfangere til å varme opp vann.

Vann sirkulerer i systemet og varmes direkte av solstråling. Derfra ledes det for eksempel gjennom rør i veggen og inn til en varmtvannstank, som igjen distribuerer vann rundt i huset. Varmtvannet kan brukes både som tappevann og til oppvarming av boligen.

- Vi ser i undersøkelsen at de som velger solfangere, er de som ønsker å spare miljøet og har en følelse av å være selvforsynte. Felles for dem alle er at de har en spesiell interesse for energiløsninger og solvarme, sier Lappegard Hauge.

De fleste av eierne av solfangeranlegg som forskerne var i kontakt med har teknisk kompetanse. Den har de hatt bruk for. Mange opplevde nemlig at rørleggerne gjorde større eller mindre feil under installeringen, og måtte selv kontrollere at arbeidet ble riktig utført.

- Det kan se ut til at det trengs et kompetanseløft på dette området blant norske rørleggere, sier SINTEF-forskeren.

Sparer tusenlapper

Ifølge Enova kan husholdninger som bruker solfangere både til vannbåren varme og solfangere spare nærmere 8000 kroner årlig i strømutgifter.

- Om man bare velger å installere solfanger til varmtvann, kan man likevel spare mellom to og tre tusenlapper årlig, forteller markedssjef for bolig i Enova, Anna Barnwell.

Prisen på installasjon av et komplett solfangeranlegg for tappevann ligger på rundt 30.000 kroner og oppover. Om man ikke har et vannbårent system i huset, kommer slike kostnader i tillegg.

Enova gir støtte på 20 prosent av dokumenterte investeringskostnader, opp til 10.000 kroner. Enova gir også støtte til omlegging fra elektrisitet eller oljefyr til fornybar vannbåren varme.