Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Solberg: – Må ikke alltid lytte til fagbevegelsen

Fagbevegelsen må ikke involveres i alle avgjørelser som angår arbeidslivet, mener statsminister Erna Solberg (H).

Hun talte onsdag på YS-konferansen i Oslo, hvor hun fikk flere kritiske spørsmål blant annet om regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Flere av forbundslederne stilte spørsmål ved regjeringens vilje til å lytte til arbeidstakerorganisasjonene. Solberg bekreftet at hun mener det er unødvendig å involvere dem i alle ledd i beslutningsprosessene som angår arbeidslivet.

– Av og til må det være sånn at når man for eksempel nedsetter et utvalg, så trenger ikke alle arbeidstakerrepresentantene eller partene være til stede, sa statsministeren.

I disse tilfellene kan fagorganisasjonene i stedet kan være med og gjennomføre beslutningene som tas, mener hun.

– Ikke godt nok

YS-leder Jorunn Berland lot seg ikke overbevise. Å bli spurt om råd når de viktigste vedtakene allerede er fattet, er for sent, sier YS-lederen.

– I så fall skal vi bare være med og sørge for at resultatet av det de har gjort, blir best mulig. Det synes ikke jeg er godt nok, sier Berland til NTB.

Hun mener resultatene blir bedre når tillitsvalgte er med i beslutningsprosessene.

– Da blir vi en medspiller, og ikke en motspiller, understreker hun.

Solberg bekrefter også at hun ønsker å svekke muligheten fagorganisasjonene sentralt har til å svekke beslutninger som angår alternativ turnus. I stedet ønsker hun at de lokale fagforeningens ønsker skal veie tyngre.

– Noen av endringene dreier seg om å redusere vetomakten til fagforeningene sentralt, og det er det noen som ikke liker. Det skjønner jeg, sier Solberg til NTB.

Lavere terskel

Regjeringens ønske om å gjøre det lettere å ansette folk midlertidig har vakt sterk motstand i fagbevegelsen. Men Solberg mener det er helt nødvendig å myke opp deler av arbeidslivet.

– Ikke minst gjelder dette de som i dag har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet. De trenger en litt lavere terskel inn, sier statsministeren.

Mens muligheten for flere midlertidige ansettelser er tatt godt imot av mange arbeidsgiverorganisasjoner, mener Byggenæringens Landsforening at faste ansettelser hindrer kriminalitet. Også Kripos har uttrykt bekymring for at arbeidsgiveransvaret svekkes i byggebransjen.

– Jeg opplever dette som et argument mot den voldsomme innleiebruken og at det blir enklere for de useriøse aktørene. De useriøse er vi nødt til å slå ned på, understreker Solberg.

– Spiller ikke på lag

På YS-konferansen var Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud en av dem som kritiserte regjeringen for ikke å lytte til fagbevegelsen. Han mener regjeringens framgangsmåte er i strid med trepartssamarbeidet mellom partene i arbeidslivet.

– Det tegner seg et bilde av en regjering som ikke er interessert i å spille på lag, hevdet han.

Solberg ville ikke være med på at regjeringen har brutt tradisjonene med samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og staten. I stedet pekte hun på at regjeringspartiene før valget lovet å endre lovgivningen som regulerer arbeidslivet.

– Dette er endringer som står i våre programmer og som vi har gått til valg på. Da er det naturlig at vi gjennomfører dem, sa statsministeren.