Foto: AF Gruppen

Solberg inn, Moe ut av konsernledelsen i AF Gruppen

AF Gruppen varsler endringer i konsernledelsen med effekt fra 21. september 2020. Arild Moe går ut av konsernledelsen, og Tormod Solberg kommer inn.

Endringene kommer kort tid etter at Amund Tøftum tiltrådte som ny konsernsjef den 24. august.

- AF Gruppen har en kultur for kontinuerlig endring, og vi må tilpasse oss nye behov og muligheter. Ambisjonen er å sikre kontinuitet, samtidig som vi rigger oss for å ta nye steg ved inngangen i en ny strategiperiode. Vi er godt posisjonert for videre lønnsom vekst, og jeg gleder meg til å jobbe tett med denne gruppen fremover, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen i en pressemelding.

Det foretas samtidig endringer innad i de ulike porteføljene for enkelte av virksomhetsområdene.

Ny konsernledelse i AF Gruppen består av følgende personer fra 21. september:

  • Amund Tøftum, konsernsjef
  • Sverre Hærem, konserndirektør Finans/CFO
  • Ida Aall Gram, konserndirektør Eiendom, Kommunikasjon og HR
  • Geir Flåta, konserndirektør Anlegg og Offshore
  • Bård Frydenlund, konserndirektør Sverige og Betonmast
  • Eirik Wraal, konserndirektør Bygg, Energi og Miljø
  • Tormod Solberg, konserndirektør Bygg

Arild Moe går ut av konsernledelsen og tiltrer den nyopprettede stillingen som Direktør for Kvalitet.

Tormod Solberg er ny i konsernledelsen, og har jobbet i AF Gruppen de siste 14 årene. Han kommer fra stillingen som økonomidirektør i AF Bygg Oslo, og var sentral i etableringen av konsernets modell for risikostyring. Han har bakgrunn som prosjektleder i ABB og som konsulent i PWC.

– Jeg gleder meg til å bidra i en ny rolle, ikke minst fordi vi snart går inn i en ny strategiperiode som skal danne et solid fundament for konsernets prioriteringer de neste fire årene. Blant våre fremste mål er å forsterke konkurransekraften og bidra til å løse sentrale samfunnsutfordringer samtidig som vi forsterker vår gode kultur, sier Solberg i meldingen.