Sola kirke

Fra venstre: Ole Mjåtveit i SV Betong og Sola kommunes prosjektleder Per Skretting.

I Sola har SV Betong bygget en funksjonell flerbrukskirke de fleste synes å være fornøyde med, innenfor alle avklarte rammer.

Fakta

Sted: Sola sentrum

Byggherre: Sola Kirkelige Fellesråd, byggherrerollen tiltransportert til Sola kommune

Bruttoareal: Cirka 1.600 kvadratmeter

Byggherreombud/Byggherrens representant: Per Skretting, Sola kommune

Totalentreprenør: SV Betong

Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitekter / JaJa Arkitekter

Pris: 55 millioner kroner

Rådgivere: RIB: Procon Rådgivende Ingeniører l RIE: Sweco Norge l RIV vent: Brødrene Lie l RIV rør: Norconsult l RIAku: Brekke & Strand Akustikk l RIBr: Cowi

Underentreprenører og leverandører: Elektro, rør og sprinkler: Nærbø Rør og Elektro l Betongarbeider: SV Betong l Grunnentreprenør: Nordbø Maskin l Ventilasjon: Brødrene Lie l Tømrerarbeider: Byggmester Sagen l Stålarbeider, be-slag, taktekking: Nordic Steel Construction l Vinduer: Rubicon l Maling, flis og gulv: Nysted l Lås og beslag: Låssenteret l Stikning/oppmålingstjenester: Stitek l Kirkeklokke: Olsen Nauen Klokkestøperi l Storkjøkken: Norrøna Storkjøkken l Solskjerming: T. Aasen Solskjerming

Prosjektet startet med en prekvalifisering for arkitekt i 2015. Sola kirkelige fellesråd er byggherre og har delegert byggherrerollen til Sola kommune.

SV betong ble involvert da de leverte tilbud på totalentreprise. Da anbudene skulle åpnes viste det seg at de var de eneste som hadde levert inn pristilbud. Prisen deres var endatil for høy.

– Tilbudet fra oss var langt over budsjettet for kirken, som nok var for optimistisk, oppsummerer SV Betongs leder for marked og kalkulasjon, Anders Gundersen.

– Kommunene i Rogaland er dårlige til å samkjøre seg. Enten utlyses alt eller ingenting. Da kirken ble lagt ut, gikk startskuddet for mange andre offentlige bygg samtidig. Dette kan være grunnen til at vi var de eneste som leverte inn anbud, forklarer han.

Samarbeid for kostnadskutt

Når slikt skjer, avlyses normalt konkurransen. Så begynner byggherre å justere planene, eller tenker andre entrepriseformer, før ny anbudskonkurranse. Slikt er krevende og tar tid.

– Vi bygde en skole for Sola kommunes prosjektleder, Per Skretting, for noen år siden. Derfor kjente vi hverandre fra et omfattende prosjekt. Det ble til at vi satt oss ned sammen for å finne en konstruktiv løsning, beskriver SV Betongs Anders Gundersen.

I august publiserte Byggeindustrien en artikkel fra Solås skole i Ålgård, bygget nettopp av SV Betong som totalentreprenør. Skolen ble realisert etter en samspillskontrakt, hvor kommunen overlot mye av planleggingen til entreprenørene, innenfor en gitt økonomisk ramme.

– Nybygget på Solås skole kom på 70 prosent av det som nå er vanlig kostnad for byggingen av en skole, kroner 19.000 per kvadratmeter uten merverdiavgift. Sola kirke ble ikke planlagt for bygging etter en samspillskontrakt, men vi brukte erfaringene fra Solås, som vi planla og bygget parallelt med Sola kirke, forklarer Anders Gundersen.

Kuttet nesten 10 millioner

– Kommunen sparte tid og penger på å ikke bruke mye tid på å fortelle oss hvordan vi skulle bygge. Isteden fikk vi og våre dyktige og løsningsorienterte underentreprenører ansvar for å bruke vår kompetanse og erfaring til å finne de gode løsningene, oppsummerer han.

For å komme i mål, måtte de redusere byggekostnaden fra 67 millioner kroner, til budsjetterte 55 millioner kroner.

SV Betong involverte underentreprenører som de har et godt tillitsforhold til, og fikk deres hjelp i arbeidet med å kutte kostnader. Byggherres representant tok også initiativ til samtaler med brukerne av kirken, for å bli kjent med målet ved kirkebygget. Hva skulle de ulike rommene benyttes til og hva var de viktigste rommene for brukerne? Målet var å fjerne unødige kostnader, og likevel levere et resultat som svarte til behovene og estetiske krav.

Samspill og tillit

SV Betong brukte tid på å spille ball med brukerne, arkitekt, underentreprenørene og byggherren.

– I dialogen fikk vi en fin trygghet knyttet til hva det endelige resultatet skulle bli. Som regel oppstår det uenigheter underveis i prosjekter rundt tolking om hva som skal leveres. I dette prosjektet fikk vi gått i dybden før bygging, for å være trygge på at vi tolket innholdet i leveransen på samme måte. Dermed ble vi kvitt mye av risikoen vår. Med det slapp vi å legge inn en siste risiko-buffer, forklarer Anders Gundersen.

Bygg for fremtiden

Nå står kirken ferdig, staselig plassert vest for det nye ruvende rådhuset i Sola kommune. Kirken er bygget ved en liten kolle, med det som til våren blir et uterom mot sør.

Det er store krav til fine overflater og skikkelige detaljer på et prosjekt som dette. Det er mer krevende å bygge en kirke enn mye annet. Bygget er i hovedsak råbetong. Veggene er bordforskalt både inn- og utvendig, og kjerneisolert. Innvendig er veggene kledd med spiler, av hensyn til lyd og klang. Det er også i stor grad benyttet finerplater innvendig. Begge deler av bjørk.

Gulvene er slipte betong. Ovenfra er taket korsformet. Den flate delen av taket, som ikke sees, er dekket med takbelegg.

– Så nær flyplassen på Sola måtte vi til med en spesiell konstruksjon ekstra, på grunn av flystøyen. Under byggingen måtte vi også ta hensyn til innflygningen. Her kan du ikke sette opp en selvhevende kran en gang, uten å måtte søke Avinor, forteller SV Betongs prosjektleder Finn Brodersen.

Slipper inn lyset

Formen skulle være tiltalende og funksjonell. Det høye kirkerommet dominerer. Kirkerommet med skrått tak er kledd med tre, det samme er kirkebygget. I gavlene er det benyttet trespiler, som delvis dekker over storslagne vinduer av farget glass. Midt på dagen lyser solstrålene tvers gjennom kirkerommet. Også i mingleområdet i foajeen og i korridorer, er lys og romopplevelse vel ivaretatt.

Kirken har en administrasjonsfløy med møterom og kontorarbeidsplasser. Her er et stort kjøkken med tilhørende kjølerom. Samt et scene- og aktivitetsrom til søndagsskole, konfirmasjonsforberedelse og lignende. Sola kirke er en brukskirke, bygget for alle ukens dager.

Kostnadskutt

– Hvordan kuttet dere kostnadene såpass, uten at resultatet ble en dårligere kirke?

SV Betongs prosjektleder Finn Brodersen og markedsleder Anders Gundersen bytter på å svare.

– Det var opprinnelig tegnet en betydelig natursteinsmur, som vegger rundt hele kirken. Det vi endte opp med å levere var vegger av bordforskalt betong. Dette utgjorde alene en besparelse på 1,5 - 2 millioner kroner. Vi endret også material i korkerommet. Dette er 14 - 15 meter høyt. Arkitektene ønsket i utgangspunktet kledning av kjerneved. Det endret vi til et mer kjent materiale og dimensjoner, som tømrerne kjenner og stoler på. Flere kostnadskutt fikk vi også ved å gå vekk fra ugunstige dimensjoner og produkt, til mer standardvarer, samtidig som vi ivaretok at resultatet ble bra.

Roser samarbeidet

Totalentreprenøren er godt fornøyd med resultatet.

– Når du skal kutte nesten ti millioner kroner, nytter det ikke å lete etter bare en stor pott. Du må finne flere besparelser. Det har vi lyktes i her, uten at det har gått ut over helheten, sier Sola kommunes prosjektleder Per Skretting.

– Resultatet kommer etter et grundig arbeid, med stor medvirkning fra brukerne. Byggherre er veldig fornøyd med prosessen i samarbeid med SV Betong. I forarbeidet ble gjensidige forventninger avklart. Derfor har det i byggeprosessen ikke dukket opp saker som ikke var avklart på et tidligere tidspunkt. Både byggherre og totalentreprenør gikk inn i utførelsen med forutsigbarhet. Samarbeidet med totalentreprenør SV Betong har også fungert på en eksemplarisk måte, sier Skretting.

Byggbeskrivelse

Foruten kirkesalen er bygget en ordinær etasje. Grunnentreprenøren grov seg ned til fast fjell, så fylte de på med sprengstein. Det er ni meter fylling på det meste. Så er bygget hevet en god halvmeter, i forhold til de opprinnelige planene. Dermed ble det plass til å legge alt av kanalføringer i himlinger, noe som er en langt rimeligere løsning enn å plassere det i grunnen som først planlagt.

Energiløsningen består av luft til vann-varmepumpe og vannbåren varme i gulv. Pumpen er integrert på taket av scenerommet, så den ikke sees. Kirken har et samvirke med Solas nye rådhus. Torget utenfor rådhuset spiller sammen med kirken, og under hovedvegen ligger en felles parkeringskjeller.

Arbeidet startet påsken 2019, kirken ble overlevert september 2020. Bygget er finansiert gjennom flere offentlige bevilgninger, til de er det knyttet spesifikke krav. Det er blant annet krav om plass til ett visst antall seter i kirkerommet, samt kirketårn med bronseklokke. Menigheten har også bidratt med kronerulling og utvendig dugnadsarbeid.

På tomten sto opprinnelig «Verna og Pilhær», et kunstverk i form av skjold og spyd. Dette er flyttet til en liten kolle, som synes godt fra kirken. SV Betongs grunnentreprenør har etablert turstier opp til det nye turmålet. Kunstverket synes godt fra kirken.

En boks bakerst i kirkerommet utgjør et lydtett rom med glassvegger. Det kan for eksempel barnefamilier benytte ved behov.