Søker om 6,5 milliarder kroner til vindkraft

Åtte vindkraftselskaper med rettskraftig konsesjon har søkt om tilskudd fra Enova SF på til sammen 6,5 milliarder kroner til utbygging av vindkraftparker.

Beløpet er langt høyere enn det utbyggerne kan ha forhåpninger om å få. Enova har en tilskuddsramme på til sammen 3 milliarder kroner til vindkraftprosjekter i år og i 2010.

Kommunikasjonsrådgiver Evy Aspheim i Enova opplyser til NTB at denne rammen etter planen skal benyttes til ytterligere to søknadsrunder, én i august i år, og én våren 2010.

De åtte søknadene som nå skal behandles, gjelder følgende prosjekter:
* Kvitfjell i Tromsø kommune - Norsk Miljøkraft Tromsø AS.
* Lista i Farsund kommune - Fred. Olsen/Norsk Miljø Sør AS.
* Nygårdsfjellet trinn II i Narvik kommune - Nordkraft Vind AS.
* Midtfjellet i Fitjar kommune - Fitjar Kraftlag.
* Ytre Vikna i Vikna kommune - Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk.
* Høg-Jæren i Time og Hå kommuner - Jæren Energi AS.
* Tysvær i Tysvær kommune - Nordisk Vindkraft AB.
* Fakken i Karlsøy kommune - Troms Kraft.

Disse konsesjonene kan gi grunnlag for produksjon av til sammen 2,4 terrawattimer (TWh) vindkraft. Ved forrige søknadsrunde i fjor høst, fikk Enova sju søknader om tilskudd. Bare to ble innvilget, Høg-Jæren og Mehuken i Vågsøy kommune.