Illustrasjon: Cubus

Sognnes Bygg får stor rehabkontrakt

Sognnes Bygg har fått en av Bergens største rehabiliteringskontrakter for borettslag.

De har inngått en kontrakt på over 370 millioner kroner inkl mva med Solheimslien Borettslag. Borettslaget består i dag av totalt 320 leiligheter i varierende størrelse, fordelt på tre høyblokker og fem lavblokker.

Rehabiliteringen består av tilleggsisolering samt ny fasade, utskifting av alle vindu, utvidelse av eksisterende balkonger, innglassing av balkonger, nytt sentralt varmeanlegg med radiatorer, nytt desentralisert ventilasjonsanlegg. Tak på alle blokker skal etterisoleres og ny taktekking skal etableres.

Alle eksisterende leiligheter skal oppgraderes til energiklasse 1. Borettslaget får videre etablert nye rømningsveier via nye utvendige rømningstrapper. Brannberedskapen forbedres ytterliggere med nytt brannalarmanlegg i alle blokker.

I tillegg til rehabiliteringen skal det etableres totalt 30 nye leiligheter i eksisterende kjelleretasje og ni nye Penthouse-leiligheter på taket av de tre høyblokkene.

Utvendig skal borettslaget oppgraderes til universell utforming.standard. Nye støttemurer, beplantning, bedre adkomst er noe av det som skal etableres.

Et av tiltakene som inngår er også å etablere nye felles takterrasser. Dette gjelder for alle åtte blokker.

Sognnes Bygg utfører arbeidet som en totalentreprise med Arkitektkontoret Cubus som ansvarlig for arkitektur og landskapsarkitektur, utførende entreprenører for rørfag er Vestrheim, Sønnico har elektroentrprise og GK Inneklima er ansvarlig for nye ventilasjonsanlegg samt automasjon.

Planlagt oppstart på byggeplass er vår 2017 og arbeidene vil pågå over ca 4 år og derved ikke være avsluttet før vår 2021.