Søfteland: - Kommer godt med

- Jeg er glad for tillegget på 278 millioner kroner, disse midlene kommer godt med. Jeg hadde likevel håpet på mer slik at vi kunne kommet næremre det vi har lagt opp til i handlingsprogrammet, sier vegdirektør Olav Søfteland.

Uttalelsen kommer i forbindelse med tilleggsproposisjonen til Statsbudsjettet som ble lagt fram torsdag. Regjeringen har lagt opp til økte bevilgninger til vegformål på totalt 278 mill. kr . 75 av disse går til trafikktilsyn, drift og vedlikehald fordelt med 70 mill. kr til asfalt og 5 mill. kr til automatisk trafikkontroll. 125 mill. kr går til riksveginvesteringer, og 50 mill. kr til rassikring på riks- og fylkesveier. - Jeg hadde ønskt en annen fordeling til fordel for drift og vedlikehold, sier Søfteland. Han er likevel fornøyd med Regjeringens Soria Moria-erklæring om at dei vil følge opp Stortingets vedtak om Nasjonal Transportplan fra i fjor. - Dette må vi legge til grunn i vår videre planlegging, sier vegdirektøren. Dei 278 tilleggsmillionene som Regjeringa har satt av til vegformål er fordelt slik: Trafikktilsyn, drift og vedlikehold: 75 mill. kr Riksveginvesteringar: 125 mill. kr Rassikring: 50 mill. kr Riksvegferjer: 28 mill. kr