Sofienberg ungdomsskole

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson

Grunnskolebehovet i Oslo fikk et løft da Sofienberg ungdomsskole ble tatt i bruk til skolestart. På under ett år er to skolebygninger, reist med 100 års mellomrom, bygget om og knyttet mer effektivt sammen.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Rehabilitering og nybygg skole 8-10

Bruttoareal: Totalt ca. 8.800 kvm

Byggherre:
Undervisningsbygg Oslo KF

Totalentreprenør:
Ing. Gunnar M. Backe

Kontraktsum eks mva:
113 millioner kroner

Arkitekt: Futhark Arkitekter

LARK: Tegn 3

Byggeledelse: ÅF Advansia

Rådgivere: RIB og RIBR: Høyer Finseth l RIE: Sweco Norge l RIV: Ingenius Oslo l Oppmåling: Nerdrums Oppmåling

Underentreprenører/leverandører: Rør: Vegard Meisingset l Ventilasjon: Haaland Klima l Elektro: Wennevolds Elektro l Stål: TT-Stålmontasje l Murer: Murpartnern / Bygg & Mal l Flislegging: Mjøndalen Mur & Puss l Byggevarer: Maxbo l Vinduer: Nord-
vest Vinduet l Trapper / gulvsliping: AMT Terrasso l Innerdører: Nordic l Ståldører: Trygve Eliassen l Brann-
gardin: BVS1 l Foldedører: Saxi Produkter l Lås og beslag: Lås & Sikring l Tekking: Alltak l Blikken-
slager: Øyvind Nielsen Blikkenslager-
mester l Trapperekkverk: Nytrapp Atrium Design & Trade l Glass og alu: EMA Glass l Glass: Glassmester Reidar Hesler l Solskjerming / vindusfilm: Nonbye Norge l Solskjerming / persienner: Blenex l Byggtapetserer: Kjærnsmo l Epoxy i garasje: Norsk Epoxy l Maler: Hunvik & Co l Systemhimling / speilhimling: Akustik Montage / Rovik Montage l Kjøkken, garderobe, tavler: Idema l Stoler: Fora Form l Kjerneboring: Mimax l Riving: Norsk Gjenvinning l Anleggsgartner: Sterud Miljøservice l Avfallsbrønner: Strømsbergs Plast

Siste gang Ing. Gunnar M. Backe rehabiliterte skolebygg i Oslo var på Tåsen skole. For Undervisningsbygg Oslo KF har selskapet utført total-entreprisen, til en verdi av 113 millioner kroner, for ombyggingen av Sofienberg skole.

Dette prosjektet omfatter to skolebygg som tidligere utgjorde Sofienberg vgs og teknisk fagskole. Bygg A er fra 1970, og har betongsøyler og -bjelker, DT-elementer i dekker bortsett fra plasstøpt betong i dekker over gulv på grunn og over andre under-etasje. Bygg B er fra 1884, og har bærende teglkons-truksjoner, tredekker med stubbloft og pusset fasade. Det er bygget om med ujevne mellomrom, og står på Byantikvarens gule liste. I et såkalt klimaskjermprosjekt for et par år siden fikk B-bygget alle sine ytre fasader en fullstendig rehabilitering.

Før kun brobygg
– Å lage en «ny» skole av eldre bygningsmasse er krevende. Målet var å gjøre den nye skolen mest mulig helhetlig, selv om de begge er tegnet for en annen tid og med et annet formål. De to byggene var koblet sammen kun i andre etasje med et enkelt brobygg. Man måtte ned og ut for å komme over i den andre bygningen. Et viktig grep er å bedre kommunikasjonen ved å bygge inn første etasje. Nå blir trafikken mellom dem redusert til det halve, siden det er to forbindende etasjer med en ny og mer funksjonell hovedinngang, sier Amund Gulden fra Futhark Arkitekter.

Mye på kort tid
Til sammen omfatter ombyggingen og rehabiliteringen ca. 8.800 kvm.

– Utfordringen var at mye skulle skje på kort tid. Vi kunne ikke begynne før skoleåret var slutt på forsommeren i 2013. Da skolen var tom kunne vi begynne å rive. Vi var svært bundet av den avsatte tidsperioden, skolen måtte stå ferdig til skolestart i august i år, forteller Ing. Gunnar M. Backes prosjektleder Bjørn Vesteng.

Bortsett fra ytterveggene ble alt ribbet ned til skallet. Det er revet vegger, og laget nye åpninger og sjakter for tekniske føringer. Det er nye toalettkjerner, ny heis i bygg A, nye himlinger, dører og vinduer. Nye brannskiller har også medført oppgraderte innervegger.

Overraskelser
Det var begrenset adkomst flere steder under prosjekteringen da man skulle måle opp. Elevene var til stede og det var ikke mulig å starte nedstripping mens det var virksomhet i skolen. Og, slik det ofte er med gamle bygninger; ikke alle tegninger som tilbuds-forespørselen bygde på stemte til en hver tid med virkeligheten. Særlig gjaldt dette høydene i første etasje.

– Det var nok flere overraskelser med det eldste bygget. Etter å ha vært bygget på i flere omganger over tid, fant vi flere lag med himlinger og vegger. Det var også en del flere dragere vi ikke visste om, forklarer anleggsleder Tom Erik Lillegård.

Sofienberg skole var en gang Oslos første med sentralfyring og teknisk ventilasjon. Men nå var alle tekniske anlegg for lengst utdaterte.

– Det er et relativt avan-sert teknisk anlegg med styringssystem direkte til Undervisningsbygg. Halvparten av kontrakten vår omfattes av de tekniske anleggene, sier Vesteng, som også forteller om ventilasjonsrommet på taket av 1884-bygget.

– Det var opprinnelig prosjektert som ventilasjon med takopp-
bygg. Etter noen runder med arkitekt og Byantikvar ble den beste løsningen å legge det nedsenket fra taket på loftet, sier han.

Det lå ikke i prosjektet midler til en vesentlig større utvidelse enn omgjøringen av mellombygget. De to byggene har derfor ikke nevneverdig flust av arealer til disposisjon. Kantinen er delt i to, en del i foajeen og resten i andre etasje. Futhark skulle gjerne sett at det hadde vært mulig å differensiere romprogrammet i de to byggene. Ett av dem for spesialrom og et som et rent klasserombygg.

– Det fikk vi ikke til. Det var viktig å gjøre skolen lett lesbar for førstegangsbesøkende. Nå er det logisk oppbygget, med fellesfunksjoner i de nederste etasjene og klasserom høyere opp, sier Gulden.

– Nå har fellesarealene blitt fine og hensiktsmessige. Det er en nærhet mellom administrasjon, personalet og elevene. I andre etasje i det fullstendig ombygde mellombygget er det nå gjennomgang for elevene, som er atskilt fra lærerarbeidsplassene og personalrommene i samme etasje, understreker Under-visningsbyggs prosjektleder Jasmin Henanger.

Skolen er dimensjonert for inntil 540 elever. I et bysentrum er det naturlig nok begrensede muligheter for å etablere store nok utomhusarealer – i det omfang man kunne ønske. Her ble det løst ved å åpne en mur mot vest og anlegge et amfi til nærmeste nabo, Sofienbergparken. Det gjør adkomsten til grøntarealene lettere og med kortere vei for elevene.

ÅF Advansia har hatt byggeledelse og KU-rollen for Sofienberg skole.

– Det er verdt å nevne at prosjektet rundet 113.000 timer uten fraværsskade, sier byggeleder Andreas Forseth.