Den nye jernbanebrua blir liggende ca. 10 meter lenger opp i bakken enn dagens jernbanebru. Foto: Emilie Gynnild/Statens vegvesen

Søbstad lavest på jernbanebru

Fem entreprenører leverte pristilbud på ny jernbanebru over E6 i Storlersbakken. Prisene varierer mellom 69,0 til 89,6 millioner kroner.

E6 mellom Tillerbyen og Melhus skal bygges om til stamvegstandard, og dette er det største prosjektet i Miljøpakken.

Ny jernbanebru over E6 nord for Klett og omlegging av jernbanesporer en del av arbeidet.

Disse har levert inn tilbud:

* Skanska Norge AS - 82.024.301 kroner

* Veidekke Entreprenør AS - 78.995.176 kroner

* PEAB Anlegg AS - 69.459.859 kroner

* Teknobygg Anlegg AS - 89.584.212 kroner

* Søbstad AS - 69.014.244 kroner

– Vi er godt fornøyd med å ha fått så mange tilbydere. Tilbudene skal nå kontrollregnes og all dokumentasjon godkjennes, før vi velger entreprenør, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen. Han regner med at kontrakt blir skrevet i løpet av en måneds tid.

Bygging av ny 85 meter lang jernbanebru over eksisterende og framtidig E6

Omlegging av Dovrebanen i en lengde på 700 meter

Bygging av gang- og sykkelveg og ny undergang under jernbanen med motfylling ved Lersbakken

Forberedende arbeid til jernbanebru har vært utført som egen entreprise og Teknobygg Anlegg er ferdig med den jobben. Storkontrakt på bygging av den 8 km lange E6-strekningen er nylig utlyst.