Snusk om ID-kort

BNL har fått inn flere meldinger om at det er aktører i markedet som tilbyr byggefirmaer ID-kort til en urimelig høy pris. Det har også vært tilfeller der kortene som tilbys ikke er "ekte".

De korrekte ID-kortene produseres bare av én bedrift, som har avtale med myndighetene. Det er firmaet Oberthur Technologies (Tidl. NORSIK AS).

Bestiller man selv koster kortene fra kr 50 til kr 64 pr stykk. BNL anbefaler å bestille byggenæringens standardkort. Dette kan bestilles elektronisk ved å gå inn på Arbeidstilsynet.no, og klikke på Byggekort eller man kan hente skjema hos Arbeidstilsynet og sende det inn manuelt .

Det har også vært usikker om hvem som skal bære ID-kort. Kortet er lovpålagt for alle som arbeider på byggeplass. Det omfatter også bruk av håndverkere i private hjem. - Forbrukerne bør spørre etter ID-kort. Det gir forbrukeren en viss sikkerhet for at  håndverkeren er seriøs, sier spesialrådgiver Arne Slettebøe i BNL.

Les mer på BNLs hjemmeside