Snøsmelting fyller magasinene

Snøsmeltingen har så smått startet i høyfjellet og fyllingsgraden i kraftverkenes magasiner øker sakte, men sikkert.

Den siste uka var økningen på 2,5 prosentpoeng og fyllingsgraden er nå 38,2 prosent av kapasiteten. Uka før var økningen 4,4 prosentpoeng, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Fyllingsgraden tilsvarer nå nokså nøyaktig gjennomsnittet for samme tidspunkt på året i perioden 1990-2007.

Høyest magasinfylling har nå Vest-Norge (39,4 prosent). Midt- og Nord-Norge har 37,5 prosent fulle magasiner og tallet for Sørøst-Norge er 37,9 prosent av kapasiteten.