Snøhvit styrker HMS-organisasjonen

HMS-organisasjonen på Melkøya styrkes med fire personer for å øke fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) i overgangen mellom utbygging og drift. Samtidig forbedres organiseringen av HMS-arbeidet.

Arbeidsmengden i den delen av prosjektet vi går inn i nå, gjør det nødvendig å styrke organisasjonen vår. Utbygging og ferdigstilling samtidig med driftsforberedelser krever økt fokusering på HMS, sier Harry Knarvik, HMS-ansvarlig i Snøhvit-prosjektet. De fire nykommerne har alle erfaring fra overgangsfasen mellom utbygging og drift fra tidligere prosjekter i Statoil. Når de er på plass på utbyggingsområdet for Hammerfest LNG på Melkøya i løpet av november, vil de styrke opplærings- og inspektørkorpset på øya, skriver Statoil på sine nettsider. To av dem skal kjøre de ulike sikkerhets- og opplæringskursene alle som skal jobbe på Melkøya må gjennom. Inspektørene som kjørte disse kursene tidligere får nå frigjort tid til å være ute der aktivitetene foregår i anlegget. De får også følge av to nye inspektører, sier Knarvik. Knarviks organisasjon skal jobbe tettere opp mot HMS-ressursene i driftsorganisasjonen for Hammerfest LNG og hos de ulike kontraktørene som deltar i utbyggingen. Representanter fra HMS-miljøet i Statoil og hos hovedkontraktørene møtes hver morgen for å sette felles mål å arbeide mot. Operatører fra driftsorganisasjonen deltar også i disse møtene. Jo flere øyne som ser, jo bedre, mener Harry Knarvik.