Snøhetta Modular konkurs

Arkitektkontoret Snøhetta har slått datterselskapet Snøhetta Modular konkurs.

Da det verdenskjente arkitektkontoret skulle forsøke seg på arkitekttegnede ferdighus for folk flest, gikk det galt. Løvetann-boliger stoppet Et rekkehusprosjekt bestående av 20 Løvetann-boliger, Kolstad Gård, i regi av Fredrikstad BBL ble stoppet i fjor høst. I en pressemelding den gang presiserte Snøhetta Modular blant annet følgende: Modular Løvetann-husene har vært og er et utviklings- og industrialiseringsprosjekt, der en i tillegg til å bygge hus i Fredrikstad, også skal utvikle moduler for fremtidig husbygging. Når en utvikler noe nytt, kan en støte på uforutsette problemer. Snøhetta Modular og partnerne Snøhetta, Siemens, Hydro og FOBBL står bak Løvetann-prosjektet i Fredrikstad, og alle partene er innstilt på å levere et produkt som holder svært høy kvalitet. Den siste tiden har det oppstått uforutsette leveringsproblemer og tekniske utfordringer som ville ha gjort utbyggingen kraftig forsinket og kan per i dag, ikke angi leveringstidspunkt for de 20 boligene på Kolstad. Barnehage stoppet En barnehage på Dal i Eidsvoll som Snøhetta Modular bygger i samarbeid med Hydro Aluminium og Siemens lider samme skjebne. 76 barn under fem år skulle ha flyttet inn på torsdag denne uken. Nå er arbeidet stanset som følge av konkursen. Kjøpt seg opp «Løvetann» var navnet på Snøhettas visjon om å bygge boliger basert på ferdige moduler i aluminium som lett kan bygges om etter behov. Arkitektkontoret fikk med seg Siemens til å levere systemer for oppvarming, sikkerhet og multimedia, og Hydro til å levere aluminium. Da prosjektet startet opp i 2003 eide Snøhetta 51 prosent av aksjene. De siste ukene har Snøhetta kjøpt seg opp til over 90 prosent. Samtidig fikk samarbeidspartnere og leverandører beskjed om at Snøhetta Modulars fremtid var sikret. Denne uken begjærte Snøhetta-sjef Ole Gustavsen oppbud i underbruket Snøhetta Modular. Kreditorene presset så hardt på at det ikke var mulig for Snøhetta å drive det videre, sier Gustavsen til Dagens Næringsliv. Datterselskapet hadde ifølge bostyrer pådratt seg en gjeld på 14 millioner kroner.