Snøhætta og Hareide møtte Kinas utbyggingsminister

Miljøvernminister Hareide møtte i dag utbyggingsminister Wang Guantao i Beijing for å diskutere energieffektivisering samt vann og sanitærløsninger. Arkitektfirmaet Snøhetta var også med på møtet for å presentere sitt fremtidshusprosjekt, som fremmer energi- og ressurseffektivitet.

Prosjektet har vakt interesse hos kinesiske aktører. - Energiutviklingen i Kina er av global betydning som følge av den sterke avhengigheten av kull. Å fremme energieffektivitet i alle sektorer er viktig for å få redusert energibehovet og importavhengigheten, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide. Kinas bygningsinstitutt (China´s Building Research) og Norsk Byggforskningsinstitutt har nylig inngått en samarbeidsavtale for å utvikle standarder for ressurseffektive hus. - Dette er et eksempel på nyttig samarbeid, som vi håper at kinesiske myndigheter vil følge opp, sier Hareide. - Energieffektivitet er også prioritert i Norge. Sammen med andre virkemidler som skatt på CO2 utslipp, er dette med på å øke interessen for energieffektive løsninger. Vi har opprettet egne støtteordninger for privatpersoner og husholdninger, sier Hareide. I møtet med Wang Guantao tok Hareide også opp om hvordan kinesiske myndigheter ser på bruken av økologiske sanitærløsninger. Norske bedrifter har utviklet løsninger som er basert på enkel teknologi. Disse bidrar til effektiv bruk og gjenbruk av vann, samt kompostering av fast avfall til gjødsel. Ved å ta slik teknologi i bruk, vil utslipp til elver og innsjøer kunne bli redusert.