Snart enighet om Norges største vannkraftprosjekt

Bare SV går imot Sel kommunestyres beslutning om å gi konsesjon til Nedre Otta kraftverk i Oppland. Dermed er Norges største vannkraftprosjekt under planlegging nærmere realisering.

– Stemmegivningen i kommunestyret avspeiler i stor grad det jeg oppfatter er holdningen blant innbyggerne i kommunen i denne utbyggingssaken, sier ordfører i Sel Dag Erik Pryhn (Ap) til Nationen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avga i sommer positiv innstilling til Olje- og energidepartementet (OED). NVE mente nytten av tiltaket er større enn ulempene, og har lagt vekt på at Nedre Otta kraftverk vil gi rundt 297 GWh fornybar energi, rundt halvparten av Alta-kraftverket. Utbyggingen vil koste rundt 1,1 milliarder kroner, og det arbeides for byggestart i 2016 med ferdigstilling i 2019.

Av hensyn til elvesportaktiviteter i Otta anbefaler NVE ekstra slipp av vann to dager i uka i seks uker på sommeren. Foreslått minstevannføringsregime skal sikre tilstrekkelig vannføring for fisk og andre levende organismer i vannet.

– Tilpassingene av prosjektet som ligger til grunn for NVE sin anbefaling reduserer de negative konsekvensene for miljøet, friluftsliv og elvesport. Det er på ingen måte snakk om en tørrlegging av elva. Inntrykket av elvelandskapet vil i stor grad bli videreført, sier ordfører Pryhn.