Snart én million frø i globalt frøhvelv på Svalbard

Den siste tiden er det lagt inn 10.000 nye frøprøver i permafrosten på Svalbard. Dommedagshvelvet inneholder nå 830.000 frøprøver fra hele verden.

Frøprøvene som i denne omgang ble båret inn i bunkersen i fjellsiden like over flyplassen i Longyearbyen, kommer fra Bulgaria, Georgia, India, Taiwan og Colombia, opplyser Landbruks- og matdepartementet , som har ansvaret for anlegget.

Frøhvelvet, som ligger ved foten av Platåfjellet på Svalbard, er et sikkerhetslager for verdens genbanker. Det tilbyr gratis oppbevaring av frø fra mat- og nytteplanter fra hele verden. Dersom frø går tapt, for eksempel som følge av naturkatastrofer, krig eller ressursmangel, vil frøsamlingene reetableres med frø fra Svalbard.

Frøhvelvet består av tre separate fjellhaller, som hver har lagringskapasitet til 1,5 millioner frøprøver. Ved hjelp av eget kjøleanlegg drevet med strøm fra det lokale energiverket, skal det holde en konstant innetemperatur på minus 18 grader Celsius. Hallen rommer lagerreoler der forhåndspakkede eksemplarer av frøprøver er plassert.

Svalbard Globale frøhvelv ble åpnet vinteren 2008. Under åpningen for seks år siden karakteriserte daværende statsminister Jens Stoltenberg hvelvet som verdens forsikringspolise.

– Dette er en Noahs Ark som sikrer det biologiske mangfoldet. Vi tar vare på menneskehetens viktigste skatter. Her legger vi inn frø og et biologisk mangfold som skal sikre oss matvaresikkerhet selv om vi opplever krig, forurensning, naturkatastrofer og global oppvarming, sa Stoltenberg.