Snarlig avklaring om straffesak mot Seim

I løpet av svært kort tid vil statsadvokaten i Hordaland avklare om Carl Fredrik Seim tiltales for økonomisk utroskap.

Den tidligere eiendomsinvestoren Seim ble onsdag i Bergen tingrett frifunnet for et krav på 24 millioner kroner fra en tidligere forretningspartner. Dommen blir trolig anket, og Seim risikerer fortsatt tiltale for økonomisk utroskap. Det er i første rekke disposisjoner foretatt ved verftet Mjellem & Karlsen som kan gi grunnlag for en straffesak mot Seim. Verftet gikk konkurs og 400 ansatte mistet jobben kort etter at Seim og hans forretningspartner Tor Arne Uppstrøm kjøpte det i 2002. Kjøpte eiendom Rettssaksen der Seim nå er frifunnet, dreide seg om en annen eiendomshandel. Inge Nicolaysen, en tidligere lakseoppdretter fra Sotra, gikk til sak mot Seim og to advokater samt selskapet Paleum AS fordi han følte seg lurt ved kjøp av en del av Parken Eiendomsselskap AS. Da Nicolaysen og hans selskap Inkani AS kjøpte seg inn våren 2002, var Parken eid av Seim og kona til hans forretningspartner, Tor Arne Uppstrøm. Nicolaysen hadde solgt sitt oppdrettsanlegg, og ønsket å investere i eiendom. I ettertid mener han at han fikk uriktige opplysninger om den finansielle situasjon i Parken da han kjøpte. Parken hadde kjøpt eiendommer i Vestfold, og Nicolaysen mener verdien av eiendommene var lavere enn han fikk oppgitt. Han stolte på Seim, som han trodde gikk inn med et stort beløp i eiendomsselskapet. Nicolaysen trodde også at den profilerte eiendomsinvestoren selv ville utvikle selskapet. Men kort tid etter kjøpte Seim verftet Mjellem & Karlsen og fikk andre ting å tenke på Krav Nicolaysen hevdet i retten at avtalen som var inngått i mars 2002, ikke var bindende. Han krever den opphevet. Med erstatning og omkostninger krever han 24 millioner solidarisk av Seim og selskapet Paleum samt to advokater som var involvert og hadde medvirket ved kjøpet. Bergen tingrett avviser kravet med å si at Nicolaysen ikke har lidt noe tap på handelen. Nicolaysen har fått det han hadde grunn til å forvente etter at han kjøpte, og det er heller ikke sannsynliggjort at det blir noe tap en gang i framtiden i dette prosjektet, heter det i dommen. Ankes Nicolaysen mener at dommen er uriktig i sin helhet, både med hensyn til begrunnelsen og resultatet, og dommen vil sannsynligvis bli påanket, sier advokat Bjørn Frode Skaar i en kommentar på vegne av sin klient. Dommen bør etter vår oppfatning ikke bli stående, da den aksepterer uholdbare forretningsmetoder, sier Skaar. Dommen fra tingretten inneholder også en viss kritikk mot Seim og de to advokatene som var saksøkt, Bertram Vedeler og Jan Tennøe. Omkostninger Det har også på saksøktes side vært en sammenblanding av roller og dårlig dokumentasjon, fastslår retten, som derfor ikke pålegger Inge Nicolaysen personlig å dekke motpartens saksomkostninger. Derimot må Nicolaysens selskap, Inkani AS, dekke halvparten av motpartens saksomkostninger med rundt 1,6 millioner kroner. Saken pågikk i ti dager i tingretten i april, og de samlede saksomkostningene bare for saksøktes advokater kom opp i godt over 3 millioner kroner. Seims advokat Trygve Staff krevde dekket 400.000 kroner mens kravet fra Vedelers advokat, Per Danielsen lå på over 1 million kroner. Straffesak? Nicolaysen har også levert anmeldelse mot Seim, og denne etterforskes av statsadvokat Eirik Stolt Nielsen i Hordaland parallelt med etterforskningen av Seims rolle i Mjellem & Karlsen-kjøpet. Seim er siktet for økonomisk utroskap, og Stolt Nielsen sier til NTB at spørsmålet om tiltale mot Seim nå vil bli raskt avklart. Statsadvokaten vil ikke kommentere sivilsaken mellom Seim og Nicolaysen, men sier han vil lese dommen og studere premissene.