Småkraftverkene får svi!

Småkraft AS gjør felles fremstøt sammen med bondelaget og skogeierforbundet for å få småkraftverkene inn på ordningen om det grønne sertifikatmarkedet.

Den nye regjeringen sier i regjeringserklæringen at den i større grad vil utnytte potensialet som ligger i bygging av små- mini- og mikrokraftverk. Den vil også innføre et pliktig grønt sertifikatmarked for ny fornybar energi og mini- og mikrokraftverk (og dermed ikke småkraftverk). I tillegg vil regjeringen at det skal utarbeides fylkesvise planer for bygging av småkraftverk. Dette er en alvorlig kursendring. Det første utsagnet står i sterk kontrast til de to andre, som begge vil legge store begrensninger i omfang og tempo for bygging av småkraftverk, skriver Småkraft AS. - Dette vil føre til store inntektstap for de som allerede har bygd slike kraftverk, seier administrerende direktør i selskapet Småkraft AS, Rein Husebø til nrk. Han er lite fornøyd med kraftpolitikken til regjeringen. Småkraftverk gir betydelige og langsiktige næringsinntekter lokalt, i en helt annen grad enn annen energiutbygging. I landbruk og skogbruk letes med lys og lykt etter inntektsmuligheter. Det har vært bred politisk støtte de siste årene til en økt bygging av småkraftverk. Det er derfor spesielt overraskende at Senterpartiet stiller seg bak så kraftige begrensninger for denne næringen, ifølge Småkraft. Ved å stenge småkraftverk ute fra det grønne sertifikatmarkedet vil et betydelig energipotensial gå tapt. Vi mister også muligheten til de miljøtiltakene som ville være mulig med et slikt system, mener selskapet. Småkraft AS ønsker et regime hvor småkraftverk deltar i et grønt sertifikatmarked. Dette vil ha stor langsiktig betydning for mange grunneiere, og vil gi et nyttig bidrag til energiforsyning i de neste 10 årene. I stedet for utestengning fra et grønt sertifikatmarked bør det legges føringer for miljøtilpasninger eller for øket energiutnyttelse. En ny ordning med grønt sertifikatmarked skulle etter planen innføres i 2007. Dette er en tilskuddsordning for kraftverk som produseerer fornybar energi. Ifølge regjeringserklæringen skal dette nå kun gjelde for mikro- og minikraftverk. Det betyr at de som satser litt større må klare seg uten disse inntektene. Kanskje er det snakk om halvparten av strømprisen, sier Husebø som nå vil gjøre et felles fremstøt sammen med bondelaget og skogeierforbundet for å få småkraftverkene inn på ordningen. For flere nyheter om energi, se: www.energisk.no