Små endringar i byggekostnadene

Byggjekostnadene for bustader auka med 0,1 prosent frå juni til juli i år. Materialkostnadene steig med 0,2 prosent i den same perioden.

Kostnadene for einebustader av tre og bustadblokker auka begge med 0,1 prosent den siste månaden. Materialkostnadene for dei to bustadtypane steig med respektive 0,1 og 0,3 prosent i den same perioden.

Frå juli i fjor til juli i år steig byggjekostnadene for bustader med 7,8 prosent, mens materialkostnadene auka med 11,1 prosent i den same perioden.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100

 
 Juli 2007Endring i prosent
 Juni 2007-juli 2007Juli 2006-juli 2007
 
Bustader i alt1 132,60,17,8
Bustader i alt, arbeidskraft 134,60,06,3
Bustader i alt, materialar 135,60,211,1
    
Einebustader av tre 133,10,18,9
Einebustader av tre, materialar 135,40,112,3
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid 133,60,110,0
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar 135,00,212,9
    
Bustadblokker 133,40,16,0
Bustadblokker