Sluppen Næringspark

Sluppen Næringspark

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Nybygg

Kontraktssum eks mva:
83 millioner kroner

Byggherre: Kjeldsberg Eiendom

Totalentreprenør:
Veidekke Entreprenør

Arkitekt: ARC Arkitekter

Rådgivere: RIB: P.O. Danielsen

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhusarbeide: Tverås - Ferdigbetong: Unicon - Armering og fasadeplater: Norsk Stål - Taktekking: Icopal Tak - Glass- og aluminiumsarb: Ratdal - Blikkenslager: Blikkenslagermester Olaf Hansen - Rekkverk: Ivar Moum - Solavskjerming: Celcius - Systemhimlinger og -vegger: Moelven Nordia - Maler, teppelegger: MTG - Flislevrandør: Flisekompaniet - Flislegger: Trøndermureren - Rørlegger: Kjell Øien - Elektro: Buvik Elektro - Ventilasjon: GK Norge - Lås og beslag: Bravida - Branntetting og ståldører: RH Prosjekt - Innerdører: Swedoor - Kantine: Metos - Byggvask/rent bygg: NRS - Vinduer: Lian Trevarefabrikk

I Trondheim har Veidekke Entreprenør ført opp et kontorbygg som har bærekonstruksjon i plasstøpt betong og er kledd med plater i syrefast stål.

Bygget ligger i Trondheim Næringspark som Kjeldsberg Eiendom AS holder på å utvikle på Sluppen et par kilometer sør for sentrum.

350 arbeidsplasser
Det er tegnet av ARC Arkitekter og ført opp i totalentreprise. Over bakken er det seks kontoretasjer. Under er det en etasje med lager og en parkeringsetasje. Veidekkes kontraktssum er 83 millioner kroner eks mva. Byggestart var i oktober 2009. Det ble overlevert 1. februar i år, innen tidsplan og budsjett.

Kontoretasjene fra første til femte har kontorlandskap, med møterom og stillerom inn mot kjernen i bygget. Disse etasjene er leid av Ergo Group. Det er totalt plass til cirka 350 kontorarbeidsplasser i bygget. Kantinen ligger i tredje etasje og rommer 150 personer.

2.300 stålplater
Tomten på Sluppen skråner nedover mot vest og har stabil leire i grunnen. Ingeniør Arild Nygård i Per Olav Danielsen AS, som var rådgivende ingeniør for byggeteknikk, sier at det mest utfordrende i prosjekteringen var at bygget har to etasjer under bakkenivå. – graving mot nabobygg og hensyn til kommende bygg på tomten var også utfordrende. Bygget har et ryddig bæresystem og grei byggemåte.

Bæresystemet i plasstøpt betong har inntrukne søyler for å unngå kuldebroer. Taket er flatt, isolert og tekket med papp. Fasaden er kledd med 2.300 plater av syrefast stål. Platene er 1,25 millimeter tykke og er skrudd fast til et utlektingssystem i aluminium. Alle hullene i platene er stanset ut på fabrikken i Tyskland. Standardstørrelsen er 60 x 180 cm.

Anleggsleder Ola Dalby i Veidekke Entreprenør forteller at det var ekstremt strenge krav til nøyaktighet da fasaden ble montert.

– Aluminiumsskinnene i utlektingssystemet er festet til et stenderverk av tre. Vi hadde et toleransekrav på to millimeter avvik i byggets bredde og lengde. Det er Blikkenslagermester Olaf Hansen AS som har montert fasadeplatene. Vinduene er i tre beslått med aluminium. Fasaden krever minimalt vedlikehold og skal kun vaskes med rent vann en gang i året.

Det er tepper på gulvene i kontoretasjene, vinyl i kantine, flis i inngangsparti, trapper og garderober. Innvendige vegger er enten i frilagt betong eller i gips og stålstender. Himlingene er enten systemhimlinger eller hvitmalt betong. Alle betongsøyler og betongvegger i trappesjakter har kun klar støvbinding. Det ble praktisert rent bygg under oppføringen. Bygget har universell utforming.

95 kWh
Bygget har vannbåren oppvarming med radiatorer, basert på fjernvarme. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 95 kWh. Bygget har 40 cm isolasjon i taket og 25 cm i veggene. Det hjelper også at vinduene (som har en U-verdi på 0,8) bare dekker cirka 20 prosent av fasadene. Trykktesting viser at bygget har en luftutveksling på 0,72 per time. Ventilasjonsanlegget er balansert og varmegjenvinning med en virkningsgrad på drøyt 80 prosent. Tre av sidene på bygget har solavskjerming med automatisk styrte screens som ligger i utlekting over vinduene.

Krav til nøyaktighet
Ola Dalby sier at det mest krevende i dette prosjektet var nøyaktigheten i montering av utvendig bindingsverk og å få fine innvendige betongvegger.

– Da aktiviteten var på topp var 50 personer i aktivitet på byggeplassen. Arbeidene skjedde uten noen fraværsskader. Sorteringsgrad på byggavfall er 60 prosent. Vi tar med oss nyttige erfaringer fra betongarbeid, fasaden og i tett bygging fra dette prosjektet.

Sivilarkitekt Sverre Clausen i ARC Arkitekter forteller at målet var å få til et arkitektonisk uttrykk som i størst mulig grad gjenspeiler dagens krav til energiriktige løsninger med en kompakt bygningskropp og begrenset vindusareal. Et mest mulig rasjonelt kontorbygg med riktige bredder og god fleksibilitet vil samtidig være meget energivennlig.

– Vi har også hatt som målsetting å få til bygg med gode rom og et begrenset materialvalg med synlig betong i interiørene, fornuftig både kostnads- og energimessig. Ved å begrense vindusarealet og ha god avstand mellom vinduene slipper vi brannglass og trenger ikke sprinkling. Siden bygget ligger på det gamle Siemens-området i Trondheim, et område med høy arkitektonisk kvalitet, der alle byggene har rød stålplatekledning var det et poeng å bruke stålplatekledning i en ny variant på bygget.

Tekst og foto: Ole Harald Dale