Slottsplassen tar form

Arbeidene med å oppgradere Slottsplassen og Slottsbakken pågår for fullt. Dag for dag kan man se hvordan plassen begynner å ta form. (Bildekarusell)

I hele sommer har hele Slottsplassen blitt endevendt. Gammel masse er gravd opp og skiftet ut, og nå begynner plassen å få et nytt uttrykk.

Den siste tiden har det pågått asfaltering, og om kort tid starter arbeidene med toppdekket. Det består av et rødlig gruslag, som skal festes til underlaget med et fargeløst bindemiddel.

Slottsplassen får ikke bare nytt grusdekke, men også et et helt nytt anlegg for drenering - med vannrenner, underjordisk rørsystem og et eget fordrøyningsmagasin.

Planen er at Slottplassen skal åpnes for alminnelig ferdsel igjen senere i høst. Det hele skal ferdigstilles til Grunnlovsjubileet 17 mai 2014.

Les også:
Fra paradeplass til anleggsplass

Slik skal Slottsplassen bli ny

Slik dreneres vannet på Slottsplassen