Sliter med storprosjekter i Tyskland

Selv om det er veldig mye som er bra i den norske byggenæringen har vi også våre utfordringer – men det har de sannelig i utlandet også. I Tyskland har man nå problemer med gjennomføringsevnen.

I flere storprosjekter sliter man fælt med forsinkelser og kostnadssprekker. De fleste kjenner vel til katastrofen med den nye hovedflyplassen i Berlin. Denne skulle vært åpnet sommeren 2012 – men ingen ønsker å si noe mer rundt når dette skjer, kanskje det blir i 2016. Samtidig har byggekostnadene steget fra rundt 14 til 43 milliarder kroner. Men det er også andre prosjekter som er forsinket, som byggingen av den hovedkvarteret for det tyske etterretningsvesenet, ombygging av jernbanestasjonen i Stuttgart, det samme gjelder påbygget til den nye Forbundsdagen i Berlin, Forbundsarkivet og så videre.

Faktisk er det blitt slik at ved 25 av 40 sivile byggeprosjekter i regi av den tyske stat (på over 10 mill. Euro) blir utbyggingene betydelig dyrere enn planlagt.

Det kan dermed ut til å ha skjedd noe med den tyske byggenæringen, som tidligere var kjent for å ha det meste på stell gjennom solid planlegging og nøyaktig gjennomføring. Dette er noe som også har ført til en tøff debatt i den tyske samfunnet; hvorfor klarer de hverken å holde budsjett eller tidsfrister. Dermed har byggenæringen i Tyskland fått et dårlig rykte – og man ser blant annet på anbudsmetodene også her som en mulig forklaring på problemene. Det spekuleres i taktisk prising for å komme i gang – og så stiger prisene i været underveis.

Les mer om utfordringene på de tyske byggeprosjektene i en senere utgave av Byggeindustrien.