Slipper ny oppkjøring for lastebil

Kravet om ny oppkjøring for tyngre kjøretøy skal likevel kun gjelde for dem som søker om fornyet førerkort mer enn ett år etter at det har utløpt.

Dette gjelder for ordningen med tidsavgrenset førerkort for busser og lastebiler opp til 7,5 tonn, opplyser Samferdselsdepartementet. Omkring 600.000 personer har et slikt førerkort som er gyldig fram til omkring 2010. Etter dagens regler som ble innført i fjor, måtte man ta kjøre opp på nytt uansett hvor kort tid siden det er førerkortet utløp.