Slipper kutt i bostøtten

Ingen skal få mindre utbetalt når den statlige bostøtten blir utvidet fra 1. juli. Det framgår av regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett.

Forslaget innebærer at 54 000 av de vel 100 000 husstandene som får bostøtte i dag ikke vil få lavere utbetalinger første året etter omleggingen. Det er spesielt pensjonister og trygdede som vil nyte godt av ordningen. De som har fått vesentlige økninger i formue eller inntekt, eller som har flyttet til ny bolig, blir ikke omfattet av garantien, melder kommunal- og regionaldepartementet i en pressemelding.

Hvor mye hver husstand får kompensert vil variere mye - fra noen hundre til mange tusen kroner i året. I gjennomsnitt vil hver husstand få 2 900 kroner første året. Full kompensasjon blir gitt første året. Deretter trappes overgangsordningen jevnt ned over 5 år. Tiltaket koster staten 158 millioner kroner for første virkeåret.

 - Tiltaket er nødvendig for å skjerme blant andre pensjonister mot store, brå endringer i utbetalingene, sier kommunal - og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa. Vi må huske på at alle som får bostøtte har en svak økonomi, samtidig som mange er godt voksne. De kan trenge litt tid til å tilpasse seg de nye reglene, sier Kleppa.

Fra 1. juli blir den statlige bostøtten utvidet til å omfatte rundt 50 000 nye husstander med lave inntekter og høye boutgifter. Utvidelsen kommer som en følge av at kravene til søkerne og boligen blir sterkt forenklet samtidig som inntektsgrensene for barnefamilier blir økt. Alle kan nå få bostøtte. Unntaket er studenter og militære, som har egne ordninger for boligstøtte.

Utvidelsen av bostøtten er et sentralt tiltak i regjeringens kamp for å bekjempe fattigdom. De årlige kostnadene er anslått til vel 1 milliard kroner, slik at bostøtten totalt blir på rundt 3,6 milliarder kroner.