Nye Veier-direktør Annete Aanesland overrakte sjekklisten de har utarbeidet i samarbeid med Miljøstiftelsen Zero til samferdselsminister Knut Arild Hareide fredag.

Slik vil byggherren vise vei til utslippskutt i anleggsbransjen med klima-sjekkliste

Miljøstiftelsen Zero og Nye Veier overleverte fredag en sjekkliste for klimatiltak i anleggssektoren til samferdselsministeren.

Sjekklisten ble presentert under et digitalt frokostmøte der både samferdselsminister Knut Arild Hareide, veidirektør Ingrid Dahl Hovland, Nye Veier-sjef Anette Aanesland og representanter fra Veidekke og Skanska var til stede.

– Regjeringen jobber nå med en handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser, kan vi ikke bare kopiere denne lista rett inn, fleipet samferdselsministeren da han mottok sjekklisten av Nye Veier-direktøren.

Hareide ville dog ikke avsløre konkrete tiltak som kommer i den varslede handlingsplanen.

– Det ville vært taktløst av meg å si hva som kommer når vi legger fram plan og melding, der må vi gå noen runder i regjeringsapparatet først. Men det skjer mye spennende i sektoren, og vi har etater og virksomheter som har vært tidlig ute med å stille krav. Både Statens vegvesen og Nye veier har vært aktive byggherrer som tar sin del av samfunnsansvaret, noe som har ført til den posivite utviklingen vi ser i dag, sa Knut Arild Hareide.

Inspirasjonsliste

Sjekklisten som Nye Veier og Zero har utarbeidet, skal gi inspirasjon til konkrete tiltak for utslippskutt i anleggsprosjekter.

– Byggherre, rådgiver, planmyndighetene og entreprenører har alle viktige oppgaver for å redusere utslippet av klimagasser, og listen utfordrer alle i verdikjeden. Still klimakrav i kontraktene, innovasjon skal være lønnsomt, lave utslipp skal gi konkurransefortrinn og vi må alle ta gode klimavalg tidlig. Man må tenke på klimagassutslipp allerede i reguleringsprosessene, sa Anette Aanesland i Nye Veier under frokostmøtet.

Ingvild Kilen Rørholt i Miljøstiftelsen Zero.

– Hele bransjen er klare for å få til bedre klimaløsninger. Denne lista  kan bidra til gode samarbeid for å kutte utslipp. Nå håper vi samferdselsminister Hareide gir et tydelig styringssignal om at klima skal prioriteres, og utslippskutt belønnes, sier Ingvild Kilen Rørholt fra Zero om sjekklisten.

Vil ha større frihet i utbyggingsperioden

Under frokostmøtet understreket også vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen hvor viktig det er med en god planlfase for å få ned CO2-utslippene i veibygging.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen / NTB scanpix

– Planleggingen er så ekstremt viktig fordi volumet og massebalansen i traseen din er så utslagsgivende for hvor godt du treffer til slutt. For oss er planleggingsdelen og større frihetsgrader opp mot reguleringsplan og kommuneplan i utbyggingsperioden, veldig viktig, sa Hovland.

Ceequal kommer i alle store prosjekter

Vegdirektøren er også veldig fornøyd med miljøsertifiseringssytemet Ceequal som er blitt tatt i bruk på flere prosjekter i både Nye Veier og Statens vegvesen.

– Vi legger det nå inn i alle våre større prosjekter. Ceequal gir muligheten til å måle det vi leverer i det daglige, og vi kan måle oss opp mot andre referanseprosjekter. Og så er det viktig med bonuser, slik at entreprenørene blir premiert når de presterer og overpresterer. Insentiver må være på plass dersom vi skal få en grønn industri, sa Hovland.

Hun avslørte også at Vegvesenet er i gang med et arbeid der de ser på veinormalene og hvordan man kan åpne opp for ny materialutvikling og lavere materialforbruk som fører til utslippskutt.

– Vi må få veinormalene over på en plattform der vi kan utvikle nye materialer og redusere materialforbruket. Vi må tenke sirkulærøkonomi i langt større grad enn i dag. Nå har vi satt ned et arbeid i Statens vegvesen der vi samarbeider tettere med industrien, og i tillegg må vi ha med oss andre utbyggere som fylkeskommunen i dette arbeidet, sa Hovland.