Prosjektleder Bjarni S. Einarsson i Statsbygg og senioringeniør i Rambøll Håvard Gilja viser frem HMS-simulatoren som de håper og tror vil redusere antall ulykker på byggeplass.

Slik skal Statsbygg simulere seg bort fra alvorlige ulykker

For å få adgang til byggeplassen på Statsbyggs Digibygg-prosjekt på Gol, må alle først gå gjennom byggeplassen digitalt for å avdekke og rapportere HMS-avvik. Det skal forhindre ulykker og farlige situasjoner i virkeligheten.

Digibygg

Digibygg ble etablert av Statsbygg høsten 2016.

Digibygg er et overordnet prosjekt som har som mål å fremme bruken av digitalisering og smart-teknologi i Statsbyggs byggepro-
sjekter.

Statsbyggs prosjekt med å bygge en kombinert trafikkstasjon og kontrollhall for tungtransport for Statens vegvesen på Gol er valgt ut som pilot i Digibygg.

Når Statsbygg bygger en kombinert trafikkstasjon og kontrollhall for tungtransport for Statens vegvesen på Gol, er det ikke bare et fysisk bygg de bygger.

De bygger også det første Digibygg-prosjektet i Statsbygg der planleggingen skjer ved hjelp av en tegningsløs byggeplass og hyppig bruk av VR-teknologi.

For første gang tas blant annet en HMS-simulator i bruk på en norsk byggeplass.

– Dette verktøyet kan sammenlignes med flysimulatorene som piloter tar i bruk i sin flyopplæring. Vi tror det vil være nyttig at også byggenæringen tilbyr dette til de som skal lede eller utføre risikofylte arbeidsoppgaver ute på byggeplass, sier prosjektleder i Statsbygg, Bjarni S. Einarsson, til Byggeindustrien.

Går gjennom byggeplassen digitalt

I et møterom hos Rambøll på Skøyen i Oslo tar seniorrådgiver i Rambøll, Håvard Gilja, oss gjennom en datamodell av byggeplassen slik den faktisk ser ut på Gol.

Med en avatar rusler vi gjennom byggeplassen og for den våkne dukker det stadig vekk opp situasjoner og gjenstander som kan føre til større og mindre hendelser ute på byggeplass.

Når vi oppdager faremomentene, som for eksempel en trapp uten rekkverk eller et kumlokk som er sklidd ut av posisjon, kan vi ta bilde og sende inn varsel til ledelsen med en beskrivelse av faren og forslag til hvordan man kan løse problemet.

– Byggebransjen er en dynamisk bransje med mange folk som går inn og ut fra byggeplass, og dette handler om å gi alle som ferdes innenfor byggegjerdene et verktøy som går rett på sak og som i praksis viser hva Statsbygg forventer av sikkerhet på sine byggeplasser. Hele tanken er å se ulykken før den skjer, sier Håvard Gilja.

For hver enkelt handler det kort og godt om å kunne beskrive faresituasjoner og farlige tilstander og være i stand til selv å finne løsninger som fjerner farene.

– Dette er noe de øver på i simulatoren, og som man senere skal utføre i praksis på byggeplass. Forskjellen er da at man tar i bruk en app på telefonen til å gjenta den samme prosessen som de øver på i simulatoren, sier Gilja.

Gode resultater i Danmark

Verktøyet er tatt i bruk ved flere større byggeplasser i Danmark. Ved utbyggingen av Gødstrup sykehus ved Herning, har resultatene vært oppløftende. Rundt 3.000 personer har vært gjennom simulatoren før de har gått inn på byggeplassen på Gødstrup, og ulykkestallene har ligget mellom 50 og 60 prosent under landsgjennomsnittet.

Ifølge NRK, som omtalte datasimulatoren først, er nivået nå på 5,3 prosent mot landsgjennomsnittet på 12,7 prosent per en million arbeidstimer.

– Man har også sammenlignet Gødstrup-prosjektet med et annet tilsvarende sykehus som er under bygging. Der har fokuset på sikkerhet også vært stort, men simulatoren har ikke vært i bruk. De har i likhet med Gødstrup-prosjektet lyktes med å redusere antall skader, men ikke i like stor grad som ved bruk av simulator, sier Gilja.

Krav og forventninger

Han understreker at de ikke tar det for gitt at skadetallene vil gå ned, selv om arbeiderne går gjennom HMS-simulatoren før de får lov til å arbeide på byggeprosjektet.

– Du kan ikke bare sette på et spill og forvente at dette skal gå av seg selv. Dette er en pakke der det stilles tydelige krav og forventninger til folk. Du må ha tro på at enkeltpersoner ønsker å ta vare på seg selv og andre, og skape motivasjon hos hver enkelt fremfor å komme med formanende pekefingre, sier Gilja og legger til at dataprogrammet tar opp i seg mye fra både moderne motivasjonspsykologi og moderne sikkerhetstankegang.

– Når du forventer at alle kommer med et løsningsforslag selv, setter man også i gang tankeprosesser hos den enkelte. Og når folk oppfatter at de blir tatt seriøst, blir de også mer motivert til å fortsette, sier Gilja.

En av fordelene med spillet, er at det krever minimalt med språkkunnskaper. Det meste i spillet skjer rundt bilder, noe som kommer godt med på norske byggeplasser der det kommuniseres på en rekke språk.

– Utfordringene er like om du er polsk eller norsk. I tillegg er dette et spill som vi tror motiverer mer enn ved å lytte til formaninger i et klasserom eller som man må lese seg til i en brosjyre, sier Gilja.

Kan bli tatt i bruk på flere prosjekter

Statsbygg ser ikke bort fra at HMS-simulatoren blir tatt i bruk på flere prosjekter.

– Dette er et fint prøveprosjekt for oss for å se hvordan det fungerer i praksis. Det kan være riktig å ta dette verktøyet i bruk på en del prosjekter av en viss størrelse, men det er viktig at man tar hensyn til de risikoanalysene som er gjort i hvert enkelt prosjekt. I tillegg til en del generelle HMS-utfordringer, er faremomentene som er lagt inn i Gol-simulatoren skreddersydd ut fra risikoanalysen som er gjort for dette prosjektet, sier Bjarni S. Einarsson.

Ifølge Einarsson har erfaringene så langt vært gode.

– Vi har lagt merke til at entreprenørene er veldig engasjerte og at de har stort fokus på HMS. I tillegg har rapporteringen har økt noe etter at vi tok i bruk 3D-simulatoren, sier Einarsson.