Slik skal fremtidens Norge bygges

Et tettere samarbeid mellom de ulike kommunale, fylkeskommunale og statlige direktorater og etater – og ikke minst en tettere samhandling mellom boligbygging og infrastrukturutvikling.

Dette er momenter som å falle på plass for å sikre en bærekraftig og rask nok utbygging av fremtidens Norge.

Dette er i utgangspunktet alle både i byggenæringen og de fleste politikere helt enige om – men vi har ikke fått det til frem til nå. Vi øyner nå håp om at dette er noe vi sammen kan bli bedre på i tiden fremover. Skal vi tro samstemmigheten på Byggedagene onsdag burde det være gode muligheter for at vi i hvert fall skal gjøre det bedre i tiden som kommer enn i tiden som har vært.

De store byene våre vokser i rekordfart – hvert år blir vi 50-60.000 flere innbyggere i Norge – dette er like mange som bor i en stor norsk by. Da må vi bygge smart. Veksten vil skje kontinuerlig i de største byene og vi må sikre at denne hurtige veksten skjer i en nøye planlagt retning. Noen feilskjær nå vil få store konsekvenser i årene fremover.

Det er ekstremt viktig at de utviklingsvalgene som nå besluttes gjøres i riktig rekkefølge – og at det legges opp til en tett og god utbygging – og spesielt viktig er det at infrastrukturen bygges ut i et tidlig stadium som en del av dette. Uten gode offentlige kommunikasjonsmuligheter starter man i helt feil ende og vi kan få store problemer med den videre utviklingen i området.

Flere av de som var på scenen onsdag pekte på utviklingen av Fornebu og hvordan dette har pågått. Det er veldig mange år siden man hadde konkrete planer på bordet for byggingen av en bane til dette enormt viktige utbyggingsområdet like ved hovedstaden. Vi har i prinsippet ikke kommet særlig mye lenger enn vi var for de mange årene siden. Fornebubanen et eksempel på hvor galt det kunne gå – men hvorfor går det ikke raskere å fikse denne feilen?

Mulighetene på Fornebu er nærmest uendelige - og det har skjedd en del bra – men ikke nok. Vi kunne bygd ut mye mer og langt tettere om infrastrukturen hadde ligget til rette for dette. Nå må man sette opp farten i å få banen til Fornebu realisert.

Vi kan ikke bygge ut nye områder i og rundt de store byene fremover uten å hensynta dette i større grad.