- Slik skal E6 ved Snåsavatnet bli som ny

Etter sommerferien settes arbeidet i gang.

Etter å ha foretatt omfattende undersøkelser av grunnforholdene i området hvor deler av E6 ble vasket ut ved Snåsavatnet tidlig i januar i år, har seksjonssjef Dag Ivar Borg i Statens vegvesen planen klar for når og hvordan E6 langs Snåsavatnet skal være i full drift igjen.

- Vi har drevet svært omfattende undersøkelser av grunnforholdene for å være på den trygge siden. Blant annet har vi drevet grunnboring fra flåte ute i Snåsavatnet, og vi har gjort vesentlige undersøkelser og beregninger for å få full oversikt over situasjonen. Dette har vi klart uten særlig ulempe for trafikanter og næringsliv, sier Borg til vegvesen.no.

Ved å gjøre masseutgravinger av fylling, også under vannflaten, og videre fylle opp igjen med sprengtstein og plastring med steinblokker på utsiden av veifyllingen, mener Vegvesenet at grunnforholdene skal bli bedre enn de var tidligere.

- Deretter skal vi etablere veien på samme plass som den er i dag. Når vi i tillegg sikrer det nye fundamentet bedre mot utvasking fra sjøen, er vi trygge på at dette ikke skjer på nytt, forklarer Borg. I tillegg vil stabiliteten for vegen bli betraktelig bedre enn situasjonen er i dag, sier Borg.

Med såpass utfordrende grunnforhold og omfattende arbeid, vil E6-stykket bli stengt for trafikk mesteparten av tida når arbeidet kommer i gang. Selv om omkjøringsmulighetene vil være gode, ønsker Statens vegvesen å opprettholde trygg og effektiv transport på E6 gjennom sommer og fellesferie.

- Derfor planlegger vi med at det kommer i gang etter at fellesferien er ferdig, og at en ny og forbedret E6-bit skal stå klar i slutten av oktober, forteller Borg.